W I semestrze bieżącego roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie przystąpiło do realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025: zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Otrzymaliśmy 15 000 zł dofinansowania, z czego 3 000 zł to wkład własny Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. 79% tej kwoty, przeznaczyliśmy na zakup książek, z czego 44% stanowią lektury, głównie z nowej podstawy programowej. Pozostała kwota - 3122 zł została przeznaczona na zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki.
Dzięki udziałowi w programie biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór, nie tylko o lektury szkolne, ale także o nowości wydawnicze.