24 września 2017 roku już po raz piąty odbył się Bieg Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie. Tym razem wzięła w nim udział wolontariuszka z Norwida Małgosia Wysocka – uczennica klasy Ia.
01

Bieg to inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2013 roku. Idea akcji jest bardzo prosta biegnąc – pomagasz. Za włożony wysiłek zawodnika, sponsor biegu przekazuje darowiznę finansową dla potrzebujących dzieci. Bieg Małgosi wsparli koledzy i koleżanki z klasy. Zebrane środki finansowe zasilą działalność Funduszu Caritas Dzieciom. Jego celem jest finansowanie dożywiania, operacji, stypendiów, wypoczynku letniego i zimowego oraz wyprawek szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu Archidiecezji Lubelskiej.