7 i 8 grudnia 2019 roku w murach II LO odbył się „weekend cudów”, czyli finał bożonarodzeniowej akcji „Szlachetna Paczka”.

Nasi super wolontariusze Magdalena Czuba, Weronika Chomik, Patrycja Kozina i Kamil Sroczyński – uczniowie klas Ia i I ag, na czele z panią Agnieszką Sulikowską i naszą absolwentką Katarzyną Zwierz dotarli do rodzin, przekazując paczki przygotowane przez darczyńców. „Norwid” stał się miejscem spotkań wolontariuszy z darczyńcami, a także magazynem, który przyjmował przygotowane paczki. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się wesprzeć 13 potrzebujących rodzin powiatu krasnostawskiego.
Tekst: M. Biłan