Dnia 10 grudnia 2013 r. w czytelni  II LO odbył się finał III edycji konkursu  czytelniczego My jednak czytamy zorganizowanego przez bibliotekę szkolną i nauczycieli polonistów.
c00001
Celem konkursu było popularyzowanie wartościowej literatury dla młodzieży oraz  mobilizowanie ich do czytania i zdobywania wiedzy. Prowadząca Weronika Bańka powitała zebranych: panią dyrektor Annę Cichosz oraz jury w składzie:  Anna Antyga –przewodnicząca,  Monika Adamczuk-Szamik  i  Ewa Żelazko,  a szczególnie uczestniczki konkursu oraz publiczność. Następnie głos zabrała pani dyrektor Anna Cichosz  wyrażając radość, że są w naszej szkole  uczniowie,  dla których czytanie jest pasją a także pragnący przez swój entuzjazm zachęcać  innych do spotkania z literaturą. Konkurs składał się z II etapów. I etap polegał na napisaniu recenzji dowolnej książki. W II etapie uczniowie przygotowali ustną prezentację zachęcającą do przeczytania danej książki. Ocenie podlegała wartość artystyczna tekstu, oryginalność  pomysłu, poprawność językowa oraz użyte argumenty zachęcające do sięgnięcia po książkę. Do finału zakwalifikowało się 5 uczennic : Katarzyna Stojańska, Magdalena Kowalczyk – klasa Ia, Angelika Samoraj, Joanna Basa -  klasa II a oraz Magdalena Klim - klasa III a. Jury przyznało następujące nagrody: I miejsce- Katarzyna Stojańska - klasa Ia, II miejsce-Angelika Samoraj -  klasa II a, III miejsce - Magdalena Klim - klasa III a.Laureatki otrzymały nagrody książkowe, natomiast pozostałe dwie finalistki - dyplomy za udział oraz słodki upominek.Podczas obrad jury odbył się quiz ze znajomości lektur gimnazjalnych. Poprowadziły go uczennice z klasy II a - Weronika Bańka i Katarzyna Smolira. Za każdą poprawną odpowiedź można było otrzymać mini batonika.Nagrody ufundowała Rada  Rodziców działająca przy II LO. Nasz konkurs czytelniczy podkreśla konieczność utrwalania nawyków obcowania z książką i zachęca do spędzania wolnego czasu na czytaniu dobrej literatury.Wszystkim finalistkom serdecznie gratulujemy!