Rozstrzygnięcie V Powiatowego Konkursu Czytelniczego My jednak czytamy odbyło się 8 marca 2019 r. o godz. 1100 w czytelni II LO. Jego organizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Krasnostawskiego.


W czytelni II LO zgromadziło się wielu entuzjastów czytania książek. Finał konkursu prowadziła Maja Czajka uczennica klasy II b. Na wstępie powitała serdecznie licznie przybyłych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego: Krasnegostawu, IzbicySiedlisk Drugich, Małochwieja Dużego oraz Łopiennika Nadrzecznego. Następnie pani dyrektor Anna Antyga pogratulowała zebranej młodzieży wspaniałej i wartościowej pasji, jaką jest czytanie książek.
Do finału V Powiatowego Konkursu Czytelniczego My jednak czytamy zgłoszono 16 uczestników. Na etapie finałowym uczestnicy przedstawili ustną recenzję, prezentację multimedialną, videobloga lub nagranie audio recenzji wybranej książki. Ocenie podlegały wartość artystyczna i merytoryczna wypowiedzi, umiejętność argumentowania i oryginalność przekazu.
Komisja w składzie: pani Elżbieta Patyk - przewodnicząca, pani Janina Młynek, pani Anna Ziniewicz, po wysłuchaniu prezentacji uczestników przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Szkoły podstawowe i gimnazjalne:
I nagroda  nie została przyznana
II nagroda – JULIA DZIURAWIEC – Szkoła Podstawowa w Siedliskach Drugich
III nagroda – OLESYA WASYLYK – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym
Wyróżnienie – MILENA LIS – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krasnymstawie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział uczniowie II LO, otrzymując:
I nagrodę – KLAUDIA SADLAK
II nagrodę – JULIA LISOWSKA
Wyróżnienie – JACEK MĄKA

Uczestnicy konkursu wzięli udział w quizie interaktywnym, sprawdzającym znajomość treści lektur szkolnych i najpopularniejszych książek dla młodzieży. Zabawom edukacyjnym towarzyszyły słodkie upominki.
Na zakończenie pani Naczelnik Wydziału Oświaty Aleksandra Stachula i pani dyrektor Anna Antyga wręczyły nagrody, wyróżnienia, dyplomy za udział uczestnikom konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli – opiekunów oraz jury.
Sponsorem nagród i poczęstunku było Biuro Rachunkowe Monika Gołębiowska.
Konkurs przygotowała  Ewa Żelazko.