Finał IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego My jednak czytamy, którego organizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, odbył się 2 marca br. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Starosty Krasnostawskiego. W czytelni II LO zgromadziło się wielu entuzjastów czytania książek. Galę finałową prowadzili Kinga Tubilewicz z klasy III b i Paweł Piątkowski z klasy IIIa. Powitali serdecznie zaproszonych gości, młodzież i opiekunów.


Na wstępie pani dyrektor Anna Antyga skierowała słowa powitania do licznie przybyłych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego: Krasnegostawu, Izbicy, Gorzkowa, Fajsławic, Żółkiewki, Siedlisk Drugich, Orłowa Drewnianego oraz Rejowca.
Kto czyta, żyje wielokrotnie - pani dyrektor przytoczyła znaną sentencję ilustrującą korzyści wynikające z czytania.
Pan Sławomir Kamiński - Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pogratulował zebranej młodzieży wspaniałej i wartościowej pasji, jaką jest czytanie książek. 
Wszyscy wygrali, którzy czytają - podkreślił pan Kamiński.
Na etapie finałowym uczestnicy przedstawili ustną recenzję, prezentację multimedialną, videobloga lub nagranie audio recenzji wybranej książki. Ocenie podlegały wartość artystyczna i merytoryczna wypowiedzi, umiejętność argumentowania i oryginalność przekazu.
Do finału IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego My jednak czytamy zakwalifikowano 23 uczestników w kategorii szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz 5 uczestników w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.
Komisja w składzie: pani Elżbieta Patyk - przewodnicząca, pani Joanna Radziszewska, pani Anna Ziniewicz, po wysłuchaniu prezentacji uczestników przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:    

Szkoły podstawowe i gimnazjalne:
I nagroda - ALEKSANDRA NACHUNIAK - Szkoła Podstawowa w Rejowcu
II nagroda - ZUZANNA JODŁOWSKA - Szkoła Podstawowa w Rejowcu
III nagroda - DOMINIKA JURCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
Wyróżnienie - JULIA DZIURAWIEC - Szkoła Podstawowa w Siedliskach Drugich
Wyróżnienie - MIKOŁAJ REPEĆ - Szkoła Podstawowa w Izbicy
Wyróżnienie - AGATA SMELKOWSKA - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krasnymstawie

Szkoły ponadgimnazjalne:
I nagroda - IZABELA STASIUK - I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie
II nagroda - ILONA KALAMON - II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie
III nagroda - JUSTYNA MAZUREK - I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie
Wyróżnienie - KLAUDIA SADLAK - II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie
Wyróżnienie - MAGDALENA JANOWSKA - II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie

Uczestnicy konkursu wzięli udział w quizie interaktywnym, sprawdzającym znajomość treści, zarówno lektur szkolnych, jak i najpopularniejszych książek dla młodzieży. Wesołej zabawie towarzyszyły słodkie upominki w nagrodę za poprawne odpowiedzi.
Na zakończenie pani dyrektor Anna Antyga z panem Naczelnikiem Sławomirem Kamińskim wręczyli dyplomy za udział wszystkim uczestnikom konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli - opiekunów.
Konkurs przygotowała pani Ewa Żelazkopani Monika Adamczuk - Szamik.