Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zainaugurowała swoją działalność 1.09.1996 r.

Początkowo pomieszczenie przeznaczone na bibliotekę miało powierzchnię 8 m2. Meble, służące za wyposażenie to cztery regały ze zdemontowanych szafek klasowych, biurko i mały stolik, który tworzył kącik czytelniany.

Rok szkolny 1997/1998

17 listopada 1997 wydaliśmy pierwszy numer Gazetki szkolnej. Chcieliśmy na jej łamach propagować czytelnictwo, przybliżać historię miasta. Młodzi redaktorzy przeprowadzali z nauczycielami wywiady pozwalające lepiej ich poznać. Umieszczaliśmy także artykuły ukazujące istotne wydarzenia z życia szkoły. Pierwsza redakcja: Alicja Tomasik, Katarzyna Badach, Karolina Berbeć, Agnieszka Chwil, Monika Dzieciątek

28 maja 1997 roku , o godz. 16 30 miał miejsce pierwszy wieczorek literacki zorganizowany przez bibliotekę My jesteśmy mole książkowe. Impreza miała na celu zachęcać uczniów do czytania. Gościem specjalnym spotkania był ks.Ryszard Winiarski, który recytował swoje wiersze.

Rok szkolny 1998/1999

8 czerwca 1999 r. o godz.16 00 biblioteka przygotowała wieczór literacki, który rozpoczął się recytacją tekstów o czytaniu i książce w wykonaniu uczennic z klasy III a. Muzyka w tle wprowadziła nas w atmosferę zadumy, po czym oddano głos ks.Ryszardowi Winiarskiemu, który zaprezentował swoje wiersze. Chętni zadawali księdzu pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Na koniec można było nabyć nowy tomik poezji księdza i w ten sposób wspomóc Kuchnię dla ubogich.

Rok szkolny 1999/2000

13 marca 2000 roku uczniowie naszej szkoły byli po raz pierwszy w Bibliotece Narodowej. Wycieczka ta była połączona ze zwiedzaniem Parlamentu. O godzinie 16 przyszli studenci oglądali polską książnice narodową. Mieli także możliwość wysłuchania jej historii oraz zapoznano ich z ludźmi mającymi wpływ na rozwój biblioteki . Odbył się też konkurs z nagrodami, w którym uczestnicy brali czynny udział (pytania dotyczyły dystrybucji i produkcji książek).

Po trzech latach biblioteka otrzymała dwukrotnie większe pomieszczenie arozpoczęta dobudowa II piętra, otwierała przed biblioteką wciąż nowe perspektywy lokalowe.

Na pomieszczenie biblioteki przeznaczono salę o powierzchni 42 m2. Zakupiliśmy kolejne nowe regały i biurko. Następnie pozyskaliśmy cztery komputery dla uczniów z projektu Wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w pracownie internetowe.

Rok szkolny 2000/2001

Rok 2000który był ogłoszony Rokiem Reymontowskim stał się okazją do przybliżenia licealistom postaci noblisty.

31 maja 2000 r. o godz. 13.30 w II LO odbył się przygotowany przez bibliotekę, we współpracy z panią Anną Sysą konkurs wiedzy o pisarzu. Rok szkolny 2000/2001 13 czerwca Hostessy Anna Duda i Joanna Sadowska prowadziły spotkanie. Drużyny składające się po trzy osoby z klasy IIIa, IIIb i IIIc zdobywały punkty w trzech konkurencjach:

odpowiedź na pytania dotyczące życia i twórczości Reymonta, recytacja dowolnie wybranego fragmentu prozy Reymonta, prezentacja stroju XIX wiecznego chłopa. Konkurs wygrała drużyna z klasy III b, drugie miejsce po zaciętej dogrywce przypadło klasie III a. Publiczność odpowiadająca na pytania zadawane przez hostessy dotyczące życia i twórczości Reymonta miała możliwość zdobycia drobnych nagród. Konkurs uświetniła scenka z powieści Chłopi przedstawiająca zrękowiny Macieja Boryny z Jagusią Paczesiówną w wykonaniu uczniów klasy I a.

Rok szkolny 2000/2001

13 czerwca 2001 roku odbył się w naszej szkole zorganizowany przez bibliotekę szkolną oraz uczniów chętnych z klas II d, II a i III a konkurs a następnie wieczór literacki poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi. Konkurs rozpoczął się o godz. 13 00 scenką z Pana Wołodyjowskiego w wykonaniu uczniów. Mogliśmy zobaczyć m.in. jak Basia (Monika Czaplińska) wyznaje miłość panu Michałowi (Wojtek Słowiński). Młodzi aktorzy byli ubrani w stroje szlacheckie, które wypożyczyliśmy z KDK

Konkurs przygotowano na wzór programu telewizyjnego ”Jeden z dziesięciu”. Uczestnicy mieli możliwość wykazania się znajomością życia i twórczości pisarza. Główną nagrodą była pięknie wydana Trylogia Sienkiewicza Wieczór rozpoczął się o godz. 16 00 . W miłej atmosferze, przy świecach, ciastkach i herbacie uczniowie recytowali teksty związane z pisarzem. Jako podkład muzyczny posłużyła nam muzyka z filmowych adaptacji Sienkiewicza. Dzień ten z pewnością przybliżył nam postać Henryka Sienkiewicza.

Rok szkolny 2001/2002

„Życie nie po to jest by brać,(…), by bezczynnie trwać i aby żyć, siebie samego trzeba dać”

3 czerwca 2002 odbył się wieczorek poetycki Życie nie tylko po to jest by brać . Mogliśmy tego dnia posłuchać wierszy ks. J. Twardowskiego, L. Staffa, H. Poświatowskiej, J. Tischnera, E Stachury, E. Słonimskiego , J. Szczepańskiego i ks. R. Winiarskiego. Recytowane teksty uświetniły utwory muzyczne „O życie kocham cię nad życie” S. Sojki – „Tolerancja”, Cz. Niemena –„Dziwny jest ten Świat”, M. Bajora – Do trzech cnót” oraz utwór E. Stachury w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa „Wędrówką jedną życie jest człowieka”. Następnie swoją refleksją o trudzie życia i o tym jak dokonywać właściwych wyborów podzielili się ks. Ryszard Winiarski i pan dyrektor Edward Kawęcki. Pozostałym zabrakło odwagi do zabrania głosu. To spotkanie z pewnością skłoniło wielu do refleksji nad własnym życiem.

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Wystawę zorganizowano w celu popularyzacji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich a także zainteresowania uczniów książką poprzez zaprezentowanie ciekawostek z dziedziny księgarstwa i rynku wydawniczego. Ponadto młodzież miała możliwość zakupu wartościowych książek po atrakcyjnych cenach ponieważ wystawie towarzyszył Kiermasz Taniej Książki zorganizowany we współpracy z hurtownią państwa Antoniego i Elżbiety Białek z Siedlisk.

Rok szkolny 2002/20033

W celu promowania książki wśród uczniów biblioteka zorganizowała obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Wykonano gazetkę ścienną. Ponadto młodzież miała możliwość zakupu wartościowych książek po atrakcyjnych cenach przygotowano Kiermasz Taniej Książki we współpracy z Hurtownią Państwa Antoniego i Elżbiety Białek z Siedlisk

W roku szkolnym 2001/2002 biblioteka zaplanowała konkurs o Bolesławie Prusie. Zadaniem uczestników było przeczytanie czterech największych powieści pisarza. Niestety objętość tekstu odstraszała uczniów i nie było chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Nie chcieliśmy rezygnować z przybliżenia uczniom tak wybitnej postaci, dlatego biblioteka we współpracy z panią polonistką Anną Sysą, w czerwcu 2003 r. przygotowała spotkanie poświęcone Bolesławowi Prusowi. Jego celem było zachęcenie do sięgnięcia po dzieła autora, także bliższe zapoznanie się z życiem i twórczością Prusa. Dla chętnych, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadając na pytania związane z pisarzem, przewidziane były słodkie nagrody. Imprezę uzupełniła scenka z Lalki zagrana przez naszych uczniów, którzy wcielili się w studentów , panią baronową i sędziego.

Rok szkolny 2003/2004

W poniedziałek 5 kwietnia 2004 o godz. 16 00 w sali gimnastycznej naszej szkoły miał miejsce wieczorek autorski ks. Ryszarda Winiarskiego promujący Jego ostatnio wydaną książkę Droga krzyżowa, Droga Nadziei. Centralnym punktem rozważań była postać umęczonego Chrystusa nad którym górowała włócznia rzymskiego legionisty. Menora (żydowski świecznik) i fotel (symbol rzymskiego panowania) podświetlone reflektorami rzucały wymowny cień. Spotkanie to wprowadzało przybyłych w nastrój świąt Wielkiej Nocy a rozważania zmuszały do refleksji nad własnym życiem.

17 maja 2004 roku Konkurs Wiedzy o Kulturze

Wspólnie z nauczycielem wiedzy o kulturze panią Joanną Kawęcką przygotowaliśmy Konkurs Wiedzy o Kulturze, który odbył się 17 maja 2004 r. o godz.12.45 w sali gimnastycznej II LO. Gośćmi honorowymi byli: pan dyrektor Edward Kawęcki i pani dyrektor Anna Cichosz. Kibicami drużyn biorących udział byli uczniowie klas pierwszych. Konkurs odbywał się w sześciu konkurencjach. W pierwszej konkurencji uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce.Druga konkurencja dawała możliwość wykazania się znajomością cytatów wypowiedzianych przez sławnych myślicieli. Trzecia konkurencja to prezentacja multimedialna dzieł sztuki. Zadaniem uczniów było rozpoznanie przez wszystkie drużyny stylu, epoki lub wieku prezentowanego dzieła. Czwarta konkurencja polegała na rozwiązaniu krzyżówki, której hasła dotyczyły ogólnej wiedzy o kulturze. W piątej konkurencji wszystkie drużyny po wysłuchaniu fragmentów utworów muzycznych, udzielały pisemnych odpowiedzi, określając gatunek muzyczny utworu. Szósta konkurencja to prezentacja sondy ulicznej na temat Leonarda da Vinci. Zadaniem uczestników było określenie czy wypowiedzi na temat artysty są prawdziwe czy fałszywe. Ponieważ trzy drużyny uzyskały taką samą liczbą punktów konieczna okazała się dogrywka. W dogrywce wykorzystano prezentacje multimedialną dzieł sztuki. Tym razem uczestnicy musieli określić tytuł i autora pracy. Nagrody wręczył pan dyrektor i pani dyrektor. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, natomiast wszyscy uczestnicy komplet kolorowych długopisów.

Konkurs został bardzo dobrze przyjęty przez jego uczestników i publiczność. Obecni na konkursie, pan dyrektor Edward Kawęcki i pani dyrektor Anna Cichosz, bardzo ciepło wypowiadali się o tej inicjatywie. Pan dyrektor w wystąpieniu podsumowującym powiedział: „dzisiejszy konkurs, poprzez zawarte w nim treści, bardzo przybliżył kulturowe dziedzictwo naszego regionu. Chciałbym, aby zaszczepione w ten sposób zainteresowanie kulturą i sztuką rozwijało się w was w duchu poszanowania tradycji narodowych”.

Rok szkolny 2005/2006

Dzięki wybudowaniu sali gimnastycznej biblioteka otrzymała nowy lokal. Przekształcenie jej w centrum dydaktyczne szkoły stało się możliwe dzięki pozyskaniu dotychczasowej sali gimnastycznej. Wspólne działania z informatykiem szkoły doprowadziły do otwarcia w II LO na bazie biblioteki Szkolnego Centrum Dydaktycznego, które ma powierzchnię 112 m2. W jego skład wchodzi oprócz biblioteki, czytelnia z 20 miejscami i czytelnia multimedialna z 12 stanowiskami, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy: projektor multimedialny, odtwarzacz DVD i VHS oraz laptop.

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w hołdzie Janowi Pawłowi II w I rocznicę śmierci Jan Paweł II pozostawił po sobie ogromnie bogatą spuściznę słowa i czynu. Jego życie było ciągłym poszukiwaniem najwyższych wartości. Mimo iż odszedł od nas, pragniemy by jego nauka zawsze była dla nas drogowskazem. Biblioteka II LO przy współpracy parafii Trójcy Przenajświętszej zorganizowała w I rocznicę śmierci Ojca Świętego Szkolny Konkurs Wiedzy o Papieżu. Uczestnicy w I etapie konkursu pisali test sprawdzający znajomość życia Ojca Świętego. II etap polegał na przygotowaniu ustnej wypowiedzi na temat „Kim dla mnie jest Jan Paweł II i jaki wpływ na moje życie mają jego nauki?” Młodzi ludzie w swoich wypowiedziach pokazali, że Jan Paweł II był dla nich kimś wyjątkowym, kimś, od kogo powinniśmy się uczyć wiary, wytrwałości, przebaczania, miłości do nieprzyjaciół.

Finał Konkursu miał miejsce 31 marca 2006 r. w czytelni II LO podczas wieczorku poświęconego papieżowi. Uczestnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia, które ufundował proboszcz ks. Roman Skowron. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: starosta krasnostawski Janusz Szpak, wicestarosta krasnostawski Andrzej Kmicic, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Wiesław Podgórski z wychowankami, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Elżbieta Patyk wraz z bibliotekarzami, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Beata Korszla.

Montaż słowno – muzyczny przedstawili uczniowie: Ewelina Cygan, Weronika Szadura, Łukasz Dusznik, Katarzyna Cichosz, Inez Jaruga, Agnieszka Stoczkowska, Iza Liskiewicz, Magda Szeliga, Magda Kozorys, Agnieszka Matuszewska, Malwina Nieścior i Wojtek Korczyński. Recytację wierszy Jana Pawła II wzbogaciły fragmenty nagrań homilii i przemówień papieża skierowanych do Polaków, śpiewanie poezji Karola Wojtyły przez zespół: Grzegorz Stefańczyk, Anna Wilk, Iza Liśkiewicz, Ola Motyka i Magda Włoch. Całość uzupełniały slajdy ze zdjęciami tematycznie związanymi z tekstem. Wieczorek zakończył się utworem skrzypcowym w wykonaniu Magdaleny Włoch.

Rok szkolny 2006/2007

Od roku 2001 obchodzony jest w polskim Kościele Dzień Papieski - dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Przypada on w niedzielę przed 16 października - rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.

W dniu 27 lipca 2005 roku w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory, dzień ten został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP.

Biblioteka II LO, chcąc uczcić Dzień Papieski przygotowała w porozumieniu i współpracy z ks. Romanem Skowronem, proboszczem Parafii Trójcy Przenajświętszej montaż słowno-muzyczny.

15 października 2006 r. młodzi artyści wystąpili w kościele Trójcy Przenajświętszej. Punktem centralnym uroczystości był Krzyż, który uczniowie wnieśli w procesji wraz z dwiema świecami: jedną dla Matki Bożej, drugą dla Papieża, umieszczając je pod portretami stanowiącymi jednocześnie scenografię. W odpowiedni nastrój wprowadził nas utwór skrzypcowy Krzyżu święty w wykonaniu Magdaleny Włoch.

Teksty recytowane przez młodzież odnosiły się do nauki o Krzyżu i cierpieniu oraz do obecności Maryi i modlitwy różańcowej w życiu Jana Pawła II.

16 października młodzież wystąpiła w czytelni II LO. Swoją obecnością zaszczycił nas wicestarosta Pan Andrzej Kmicic.

Uczniowie, którzy wzięli udział w wieczorku:

Trumiński Mirosław I b - gitara

Staszczak Ola I c - recytacja

Furman Joanna I c- śpiew i recytacja

Ewelina Łaba I e – recytacja

Cichosz Katarzyna II a – recytacja

Wysocka Barbara II d - recytacja

Kawęcki Paweł I b – recytacja

Dubaj Mateusz III b- recytacja

Liśkiewicz Iza III a -śpiew

Wilk Anna III a – śpiew

Włoch Magdalena III a – śpiew

Na zakończenie zabrał głos Pan Dyrektor Edward Kawęcki, dziękując wszystkim za udział oraz wicestarosta Pan Andrzej Kmicic.