Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas dobra i cudów, który wywiera ogromny wpływ na każdego człowieka. Czas ten przypomina nam także o naszych bliskich, rodzinach, znajomych, którymi jesteśmy otoczeni na co dzień, również o tych, co są bardzo daleko. W dzisiejszej dobie komputerów i zaawansowanych technologii już niewiele osób pamięta o tradycji i pięknym zwyczaju pisania i wysyłania kartek świątecznych.
W roku szkolnym 2018/2019  nasza szkoła została zaproszona po raz pierwszy do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie na platformie eTwinning. Platforma ta skupia szkoły z całej Europy, które współpracują ze sobą za pomocą mediów elektronicznych, wymieniają się doświadczeniami, informacjami, materiałami oraz tworzą projekty.


Od stycznia do maja 2019 roku, uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka francuskiego (Agata Chmura, Emilia Kasperek, Wiktoria Cieszko z kl. Ia, Wiktoria Dworuga, Kacper Franc, Dominika Jakubowska, Patrycja Steć z kl. Ib oraz Maciej Słotwiński z kl. IIa) uczestniczyli w projekcie międzynarodowym eTwinning - „Dessine-moi une Europe” (Narysuj mi Europę).
06