Prezentacja działań przeprowadzonych podczas mobilności w projekcie Erasmus+ "No water in water. Water as a precious resource on our planet. From detail to the general." o numerze 2020-1-PL01-KA229-081452_1. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich zdobywali wiedzę i umiejętności na temat ochrony wody pitnej, rozwijali kompetencje kluczowe, a zwłaszcza językowe oraz poznawali elementy dziedzictwa kulturowego Francji, Polski i Włoch.