Zarząd i Rada Powiatu w Krasnymstawie w budżecie powiatu na rok 2022 zabezpieczyli środki finansowe na inwestycje pn. „Remont podłogi sportowej wbudynku sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie”. Wartość prac inwestycyjnych opiewała na kwotę 184 377 zł.

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida od kilku lat aktywnie pozyskuje środki z funduszy europejskich, które finansują realizację projektów, wymianę młodzieży oraz szkolenia nauczycieli. Dzięki temu możliwe jest również wyposażenie naszego liceum w nowoczesny sprzęt multimedialny.