Ostatnie z cyklu spotkań Czytamy dla Niepodległej miało miejsce 11 grudnia. 

Biblioteka II LO zorganizowała dla uczniów naszego liceum konkurs – Mistrz pięknego czytania – literatura patriotyczna. Głównym celem konkursu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs odbył się 9 listopada w czytelni.

„Ojczyzno moja! W życiu tyle razy
Pytałem serca, gdzie Cię szukać trzeba?”Uroczystości związane z 25 – leciem II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyły się 15 czerwca 2018 r. W intencji społeczności szkolnej została odprawiona msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, którą koncelebrowali Ks. Dziekan Roman Skowron, Ks. Prałat Ryszard Winiarski i Ks. Radosław Wojcik.
Następnie uczestnicy uroczystości byli świadkami symbolicznego wydarzenia – zasadzenia „Dębu Niepodległości”, m. in. przez p. Profesora Józefa Zająca – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, p. Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, p. Janusza Szpaka Starostę Krasnostawskiego, p. Henryka Czernieja – Wicestarostę Krasnostawskiego, Ks. Dziekana Romana Skowrona, Ks. Prałata Ryszarda Winiarskiego, p. Arkadiusza Kwiecińskiego – Dyrektora Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Edwarda Kawęckiego – pierwszego Dyrektora Szkoły, p. Annę Antygę – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida.

Jubileusz 25 – lecia Szkoły oraz 100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę uświetniły występy – uczniowie II LO zatańczyli poloneza oraz zaśpiewali pieśni patriotyczne.

25 maja br. II LO im. C. K. Norwida zorganizowało Bieg Jubileuszowy z okazji 25-lecia szkoły i upamiętnienia 100-lecia Niepodległości Polski. Impreza miała miejsce na stadionie MOSiR-u, a wszystkich uczestników i gości powitała Anna Antyga, dyrektor liceum. W sportowej rywalizacji wzięły udział reprezentacje szkół i przedszkola: Przedszkola nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Krupem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, Szkoły Podstawowej w Surhowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.