×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/norwidlks/domains/norwidkrasnystaw.pl/public_html/images/galerie/GALERIE_2014/oddanie_pracowni_film
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie/GALERIE_2014/oddanie_pracowni_film

19 marca 2014 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzył pierwszą Pracownię Filmoteki Szkolnej w województwie lubelskim. Uroczystość w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawierozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora II LO Annę Cichosz.

DSC08177


Na otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej przybyli m. in. Anna Sienkiewicz – Rogowska – pełnomocnik dyrektora PISF wraz z zespołem, prof. Sławomir Bobowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Katarzyna Szczuka – Niezabitowska – redaktor TVP Kultura, aktor Zbigniew Waleryś, Anna Bielak i Błażej Hrapkowicz - krytycy filmowi, Ryszard Staśczak - dyrektor Departamentu Finansów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, Henryk Czerniej – wicestarosta krasnostawski, Andrzej Jakubiec – burmistrz Krasnegostawu, Edyta Fidecka – wicedyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji w Kuratorium w Lublinie, Marek Nowosadzki – przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, Edward Kawęcki – przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Aleksandra Stachula – naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.Uroczystość rozpoczęła się od pokazu materiału filmowego promującego Filmotekę Szkolną. Następny punkt programu to konferencja prasowa z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów oraz mediów, którą prowadził przedstawiciel PISF Piotr Szymański – kierownik Zespołu ds. Nowych Mediów. W czasie konferencji głos zabrali: Henryk Czerniej,  Andrzej Jakubiec, Zbigniew Waleryś, Anna Cichosz, Edyta Fidecka, Anna Sienkiewicz – Rogowska i Ewa Magdziarz. Goście z prezydium wypowiadali się na temat znaczenia edukacji filmowej i roli, jaką w tym zakresie odgrywa program Filmoteka Szkolna. Na zakończenie konferencji Anna Sienkiewicz-Rogowska - pełnomocnik dyrektora PISF przekazała Annie Cichosz - dyrektorowi II LO tabliczkę na drzwi „Seans w Pracowni Filmoteki Szkolnej”.Następnie dyrektorzy szkół i placówek kulturalno-oświatowych oraz nauczyciele zostali zaproszeni do czytelni multimedialnej na wykład „X Muza a edukacja i wychowanie w szkołach ponadpodstawowych” profesora Sławomira Bobowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład poświęcony był roli, jaką odgrywa film w podstawie programowej. Profesor Bobowski z entuzjazmem wypowiadał się o programie Filmoteka Szkolna i podkreślał znaczenie wpływu obrazów filmowych na kształtowanie systemu wartości młodych odbiorców sztuki filmowej. Kolejny punkt programu dla nauczycieli i dyrektorów to wystąpienie lokalnego lidera Filmoteki Szkolnej. Ewa Magdziarz przedstawiła prezentację multimedialną pokazującą dobre praktyki edukacji filmowej zainspirowane programem Filmoteka Szkolna, który realizowany jest w II LO od 2009 r., m in. Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”, letni projekt „Kręćmy film!”, spotkania autorskie z twórcami filmowymi, film dyplomowy „Fotografia” zrealizowany w ramach studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Filmowej.W czasie trwania wykładów dla dyrektorów i nauczycieli w Pracowni Filmoteki Szkolnej odbyła się debata filmowa prowadzona przez Annę Bielak i Błażeja Hrapkowicza. W debacie udział wzięli uczniowie ze szkół krasnostawskich: z gimnazjów nr 1, nr 3, nr 4 i nr 5, z I LO i z SOSW, a także z powiatu krasnostawskiego: z gimnazjów w Małochwieju Dużym, w Izbicy, w Siennicy Nadolnej, w Krupem oraz z Gimnazjum w Rejowcu. Dla uczniów z II LO odbyły się warsztaty reportażowe prowadzone przez dziennikarzy z TVP Kultura, w czasie których nagrano materiał filmowy z uroczystości otwarcia Pracowni w II LO. Na zakończenie warsztatów odbył się pokaz reportażu. Prowadzący chwalili uczniów z II LO za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę w czasie zajęć filmowych.Na zakończenie Anna Sienkiewicz-Rogowska podziękowała dyrekcji szkoły -  Annie Cichosz i Annie Antydze oraz liderowi Filmoteki Szkolnej Ewie Magdziarz i wręczyła przedstawicielom szkoły upominki z PISF. Pełnomocnik dyrektora PISF podziękowała także swojemu zespołowi, szczególnie Agacie Sotomskiej - koordynatorce projektów edukacyjnych, która na co dzień współpracuje z lokalnymi liderami. Przedstawiciele II LO także podziękowali zespołowi z PISF za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Dyrektor II LO Anna Cichosz dziękowała jeszcze raz za Pracownię Filmoteki Szkolnej, która będzie służyć upowszechnianiu edukacji filmowej, wspomagać nauczycieli w procesie dydaktycznym i realizowaniu działań filmowych angażujących młodzież i lokalną społeczność. Anna Cichosz podkreślała również zaangażowanie całej ekipy i ogromne wsparcie ze strony PISF w czasie przygotowania otwarcia Pracowni w naszej szkole. Sympatycznym akcentem kończącym uroczystość było wręczenie gościom upominków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw. Natomiast wpisy gości do kroniki MDKF „Iluzjon” będą miłą pamiątką tego wydarzenia ważnego dla II LO, społeczności powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu oraz województwa lubelskiego.

Ewa Magdziarz

opiekun MDKF „Iluzjon”

lokalny lider Filmoteki Szkolnej
{gallery}GALERIE_2014/oddanie_pracowni_film{/gallery}