szkola cert

Program Szkoła z Klasą wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania. Skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z Internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

Otwieramy się na świat i innych ludzi – odkrywamy, eksperymentujemy, tworzymy otwarte materiały edukacyjne i dzielimy się swoimi pasjami, doświadczeniem i wiedzą.