Dzień Patrona Szkoły przypadający 24 września w jubileuszową 200. rocznicę urodzin C. K. Norwida obchodzono w II Liceum Ogólnokształcącym szczególnie uroczyście.


Obchody rozpoczęto mszą świętą w intencji Poety i społeczności szkolnej II LO w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, której przewodniczył ks. dziekan Roman Skowron.
W akademii szkolnej udział wzięli goście: pan Mirosław Księżuk przedstawiciel biura poselskiego Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Teresy Hałas, Starosta Krasnostawski pan Andrzej Leńczuk, Wicestarosta Krasnostawski pan Marek Nowosadzki, wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie pan Dariusz Kostecki, ksiądz Dziekan Roman Skowron, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, pani Justyna Przysiężniak wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, pani Ewa Nieścior przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu, byli dyrektorzy: pani Anna Cichosz, pan Edward Kawęcki, dyrektorzy szkół i placówek kulturalno – oświatowych powiatu krasnostawskiego, których powitała dyrektor szkoły pani Anna Antyga.
Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła, że społeczność II Liceum wyznaje zasady i wartości przekazane nam przez tego wybitnego człowieka, chrześcijanina, artystę. Nasz ojciec święty Jan Paweł II powiedział, że Norwid był jednym z największych poetów i myślicieli, jakich wydała chrześcijańska Europa. W działaniach wychowawczych naszej szkoły przyjęliśmy jako zasadę myśl Norwida:
„O nie skończona jeszcze Dziejów praca,
 Nie – prze – palony jeszcze glob Sumieniem”.
W imieniu pani Teresy Hałas – Poseł na Sejm RP wystąpił przedstawiciel biura poselskiego - pan Mirosław Księżuk, który odczytał list skierowany do społeczności szkolnej II Liceum, w którym pani Poseł Teresa Hałas mówi o wyjątkowym charakterze uroczystości poświęconej wybitnemu twórcy romantycznemu, poecie, dramatopisarzowi, malarzowi, rzeźbiarzowi - Cyprianowi Kamilowi Norwidowi.
„Jubileusze takie jak ten zawsze skłaniają do refleksji oraz zadumy nad czasem, który przeminął pozostawiając dorobek życia C. K. Norwida”.
W końcowym fragmencie listu p. Poseł złożyła pracownikom szkoły oraz uczniom życzenia sukcesów, pogody ducha, cierpliwości i wytrwałości w codziennej pracy. ZOBACZ
Pan Dariusz Kostecki wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium w Lublinie odniósł się do wielkości myśli patriotycznej i obywatelskiej Norwida, dla którego ojczyzna była zawsze wartością najwyższą. ZOBACZ
Pan Starosta Andrzej Leńczuk zwrócił się do młodzieży II LO, aby poezja, prawda i dobro obecne w twórczości Poety, stanowiły dla niej nieustającą inspirację do życia i działania, a następnie wręczył pani dyrektor Annie Antydze płytę winylową z utworami C. K. Norwida w wykonaniu Czesława Niemena oraz książki „Powiat – miasta ziemi krasnostawskiej. Historia, zabytki, kultura”.
Zgodnie z tradycją odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych i drugich na Sztandar Szkoły. Reprezentantami klas byli: Martyna Chodorowska, Ignacy Rachwał, Irena Bojarczuk, Paula Bodio, Kacper Kowalski i Mateusz Pylak.
Zaproszeni goście odczytali fragmenty pism społeczno - filozoficznych Cypriana Norwida: pan Andrzej Leńczuk - "Głos niedawno do wychodźstwa polskiego przybyłego artysty", pan Marek Nowosadzki - "Co to jest Polska?", ksiądz dziekan Roman Skowron odczytał "Słowo zgody. List z emigracji 1851".
Po części oficjalnej odbyły się otrzęsiny klas pierwszych zorganizowane przez Samorząd Uczniowski.
Galę prowadzili: Hanna Boratyn z klasy I a i Kacper Kiszczak z klasy II a.
W części artystycznej udział wzięli: Martyna Chodorowska, Natalia Podgórniak, Cyprian Miksza, Amelia Michnik, Paulina Banasiak, Tomasz Złomańczuk, Bernadeta Nowak, Julia Miszczak, Maksymilian Rzemiński i Jakub Bednarski.
Sprzęt nagłaśniający obsługiwali uczniowie klasy III c: Wojciech Pitucha, Michał Jasiński i Jan Oleszczuk.
Dekoracje przygotowała pani Joanna Szufnara.
Uroczystość przygotowały pani Bożena Szafran - Ogonowska i pani Monika Adamczuk - Szamik.
Monika Adamczuk – Szamik