Uczniowie II LO uczestniczyli  w wyjeździe edukacyjnym do Lublina. W dniu 28 maja  młodzież z klasy o profilu dziennikarsko- prawniczym  razem z koleżankami z grupy geoinformatycznej  udała się na warsztaty dziennikarskie do Chatki Żaka, gdzie została zapoznana ze specyfiką  pracy w TV UMCS, przygotowującej studentów ze wszystkich lubelskich uczelni do realizacji programów związanych z życiem  akademickim.

Zajęcia prowadziła pani Grażyna Stankiewicz. Następnie redaktor naczelny Radia Centrum - pan Marek Skowronek odkrył kulisy pracy studentów, którzy przygotowują się do zawodu dziennikarza radiowego.Uczniowie zwiedzali studia nagraniowe i montażowe. Redaktor Skowronek pokazał przyszłym adeptom sztuki radiowej najnowszy sprzęt do realizacji audycji  o charakterze informacyjnym, muzycznym i kulturalnym. Pracownicy Chatki Żaka oprowadzili uczniów po pomieszczeniach wystawowych, koncertowych i teatralnych oraz zaprosili do udziału w ciekawych przedsięwzięciach artystycznych. Potem młodzież z II LO udała się na Kampus Zachodni UMCS - na Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w celu zaznajomienia się z ofertą edukacyjną. Przewodnikiem był pan Igor Kolisnichenko, który zachęcał do studiowania na tym wydziale. Wycieczka zakończyła się spacerem po pięknym  Ogrodzie Botanicznym UMCS.
Wyjazd zorganizowała pani Bożena Szafran - Ogonowska i pani Monika Adamczuk -Szamik.