111.png
Fundacja Stypendialna SEKA ogłasza rozpoczęcie kampanii dotyczącej II edycji programu stypendialnego. Ich głównym celem jest wspieranie i wyrównywanie szans młodzieży akademickiej, wyróżniającej się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce oraz znajdującej się w rodzinie o niskim dochodzie, która ubiega się o przyjęcie na studia w Rzeczpospolitej Polskiej lub innych krajach należących do Unii Europejskiej. 

Program stypendialny dedykowany jest młodzieży z województwa lubelskiego, która w roku akademickim 2024/25 będzie mogła skorzystać z 50 stypendiów krajowych i 3 zagranicznych w kwotach po 1700 zł lub 1000 € przez 10 miesięcy w roku. Po więcej szczegółów na temat między innymi kryteriów naboru zapraszamy na stronę internetową www.fundacja.seka.pl. Analogicznie do ubiegłego roku nabór wniosków o przyznanie stypendium ruszy w dniu ogłoszenia wyników maturalnych (9 lipca 2024).