„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”
                                                                                      - Benjamin Franklin
Żyjemy dzisiaj w społeczeństwie informacyjnym, w którym zakres potrzebnych i wymaganych umiejętności jest coraz większy. Jesteśmy świadkami niesłychanego postępu technologicznego, który jest powodem niebywałego przyrostu zmian, lawiny nowych informacji. Jak zatem sprostać tym wyzwaniom, by szybko i skutecznie przyswajać wiedzę? Jak poprawić swoją pamięć? Jak planować naukę?

Uczniowie II LO próbowali zmierzyć się z tymi pytaniami, biorąc udział w szkolnym konkursie pt. „Techniki i metody uczenia się. Poznaj je bliżej”. Zadaniem konkursowym było wyszukanie w zasobach biblioteki oraz Internetu informacji o technikach i metodach uczenia się. Następnie należało wybrać jedną, która zdaniem uczestników jest najbardziej skuteczna. Prace konkursowe można było wykonać w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. Do konkursu przystąpiło 6 klas. Dwie klasy wykonały prezentacje mulitimedialne, a pozostałe plakaty. Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja prac miały miejsce na sali gimnastycznej.
Jury w składzie: Małgorzata Biłan, Elwira Filipek i Ewa Żelazko zadecydowało, że nagrodę dla klasy wywalczyli: Aleks Hymol dla klasy 1c oraz Maria Pawłowska, Patrycja Chachaj, Aneta Żdżyłowska, Natalia Drygasiewicz dla klasy 3a.
Nagrodą główną w konkursie była pizza dla klasy. Dyplomy za udział i nagrody rzeczowe otrzymali: Luiza Badach, Julia Jagoda, Natalia Stadnik, Julia Dąbska z klasy 1b, Aleksandra Kozyrska, Kinga Rybak z  klasy 2a, Małgorzata Badach z klasy 1a, Anna Gilewicz z klasy 2b.