Tradycją w naszym liceum jest uhonorowanie Nagrodą Patrona Szkoły absolwenta, który wyróżnia się dojrzałą osobowością oraz zbliża się do ideałów wskazanych przez Cypriana Kamila Norwida. Podczas uroczystego pożegnania maturzystów wicedyrektor szkoły pani Dorota Mąka wymieniła osoby nominowane do nagrody:
 - Kacper Kiszczak oraz Oliwia Kmieć z klasy IV A,
 - Kacper Kowalski i Maksymilian Bis z klasy IV B,
 - Kinga Fidecka i Piotr Lechus z klasy IV C. 
Tegorocznym Laureatem Nagrody Patrona Szkoły został Kacper Kiszczak z klasy IV A.

Wszyscy nominowani uhonorowani zostali dyplomami oraz pamiątkowymi grawertonami. Laureat Nagrody Patrona otrzymał nagrodę (voucher na kwotę 1000 zł do sklepów Media Expert) ufundowaną przez pana Marka Nowosadzkiego – wicestarostę krasnostawskiego oraz przez ks. Dziekana Romana Skowrona. Serdecznie gratulujemy Kacprowi!