Miejsce pierwsze: ,,Spektakularny dotyk” - Marika Stefańczyk, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krasnymstawie, nauczyciel prowadzący Rafał Nowak.
Miejsce drugie: ,,Bańkowa iryzacja” - Agata Choma, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krasnymstawie, nauczyciel prowadzący Rafał Nowak.
Miejsce trzecie: ,,Diamentowa pajęczyna” i ,,Dwa światy’’ Aleksandra Pastuszak, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, nauczyciel prowadzący Celina Kowal.

Wyróżnienia:
  • ,,Tęczowy raj”  Aleksandra Jarosz, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krasnymstawie, nauczyciel prowadzący Rafał Nowak,
  • ,,Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków” Karol Tracz, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krasnymstawie, nauczyciel prowadzący Rafał Nowak,
  • ,,Rozbłysk’’ Michał Matysiak, Szkoła Podstawowa  Nr 4, nauczyciel prowadzący Michał Kozieł.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Wyrażamy nadzieję, że obserwacja przyrody i zachodzących w niej zjawisk stanie się waszą pasją, a poznawanie świata zawsze będzie was fascynować. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.