„Przyszłość zaczyna się dziś….”

Jan Paweł II
Pożegnanie maturzystów w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida odbyło się 26 kwietnia 2024r. Na początku uroczystości wicedyrektor szkoły Dorota Mąka powitała zaproszonych gości: pana Marka Nowosadzkiego wicestarostę krasnostawskiego, panią Monikę Kędzierę przedstawicielkę Rady Rodziców, wychowawców, nauczycieli, rodziców, maturzystów i uczniów II LO.

W czasie wystąpienia pani Dorota Mąka przypomniała sukcesy uczniów kończących naukę, wyraziła uznanie dla ich wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, a także wręczyła świadectwa z wyróżnieniem Kacprowi Kiszczakowi - średnia ocen 5.14, Oliwii Kiszczak - średnia ocen 5.0, Pauli Bodio - średnia ocen 5.0, Karolinie Król - średnia ocen 5.0, Julii Karluk - średnia ocen 4.82, Piotrowi Lechusowi - średnia ocen 4.82 i Kacprowi Kowalskiemu - średnia ocen 4.78. Następnie głos zabrał wicestarosta pan Marek Nowosadzki, który życzył maturzystom sukcesów na zbliżających się egzaminach, dostania się na wymarzone kierunki studiów i wręczył Pauli Bodio, Oliwii Kiszczak, Kacprowi Kiszczakowi i Karolinie Król Stypendia Starosty Krasnostawskiego. Pan Marek Nowosadzki wręczył również Julii Karluk, Piotrowi Lechusowi, Kacprowi Kowalskiemu i Kacprowi Kiszczakowi nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu w roku szkolnym 2023/2024.
Następnie pan Leszek Kluch - wychowawca klasy IV B odczytał „Akt ślubowania klas maturalnych”, a przedstawiciele klas czwartych: Amelia Patyra, Adrian Małysz i Kacper Kowalski ślubowali na sztandar szkoły, że będą wierni ideałom ważnym dla społeczności II LO.
Kolejny punkt uroczystości to wręczenie przez panią wicedyrektor Dorotę Mąkę, wychowawców klas czwartych - panią Bożenę Szafran-Ogonowską, Monikę Adamczuk - Szamik i pana Leszka Klucha, opiekuna MDKF ”Iluzjon” panią Ewę Magdziarz, przewodniczącą nauczycieli wychowania fizycznego Joannę Szufnarę - nagród książkowych uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce, mającym wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz podziękowań za osiągnięcia sportowe i działania związane z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Iluzjon” oraz z Filmoteką Szkolną. Pani wicedyrektor szkoły i przedstawiciel Rady Rodziców pani Monika Kędziera wręczyły rodzicom listy gratulacyjne. Pani Monika Kędziera dziękowała dyrekcji II LO i nauczycielom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uczniów do matury, życzyła tegorocznym maturzystom realizacji życiowych planów i kontynuowania nauki na wymarzonych kierunkach studiów.
W dalszej części uroczystości Gabriela Basińska, Maja Zając i Aleksandra Świszcz pożegnały tegorocznych maturzystów w imieniu klas młodszych. Następnie głos zabrali przedstawiciele klas IV Amelia Patyra, Adrian Małysz i Kacper Kowalski, którzy dziękowali za wsparcie, wiedzę przekazaną przez cztery lata nauki i życzliwość ze strony wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Kwiaty, wręczone w czasie uroczystości panu wicestaroście, pani wicedyrektor, przedstawicielce Rady Rodziców, wychowawcom, nauczycielom były wyrazem wdzięczności za trud włożony w nauczanie i wychowanie.  
Na zakończenie pani wicedyrektor podziękowała za przygotowanie uroczystości pani Joannie Szufnarze oraz za prowadzenie uroczystości Martynie Chodorowskiej i Kubie Wojewodzie oraz za udział w części artystycznej: Bernadetcie Nowak - saksofon, Annie Madeja – gitara, Karolinie Magier, Amelii Grygiel - skrzypce, panu Piotrowi Szymańskiemu - trąbka, Aleksandrze Kozyrskiej, Mai Lasek, Martynie Basińskiej - śpiew, Pawłowi Kapuśniakowi, Aleksowi Hymolowi, Kacprowi Rudnik, Bartoszowi Radomskiemu - nagłośnienie, pani Ewie Żelazko – zdjęcia.
Tekst: Joanna Szufnara