XXII Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” został zrealizowany w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon” finansowanego ze środków Powiatu Krasnostawskiego. Patronat honorowy objęli: Starosta Krasnostawski - pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Polskiej Federacji DKF - pan Grzegorz Pieńkowski. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury oraz Powiat Krasnostawski. 
23 kwietnia 2024 r. w sali gimnastycznej II LO odbyła się gala finałowa, w czasie której podsumowano XXII Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczestników uroczystości powitała p. Anna Antyga – dyrektor II LO. Na galę konkursu przybyli, m. in.: p. Piotr Kotowski – założyciel Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, przedstawiciel PF DKF, p. Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, p. Janusz Rzepka – przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, p. Radosław Chmielewski - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, p. Marcin Wojewoda - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy, p. Damian Kozyrski - dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, p. Edward Kawęcki – wieloletni dyrektor II LO, p. Marta Zorska - dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, p. Tadeusz Kiciński – animator kultury oraz dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na początku uroczystości p. Ewa Magdziarz, przedstawiła założenia organizacyjne Powiatowego Konkursu Filmowego oraz podziękowała tym wszystkim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju MDKF-u. Następnie głos zabrał wicestarosta Marek Nowosadzki, który pogratulował p. Ewie Magdziarz realizacji wielu projektów filmowych. Wicestarosta krasnostawski dziękował także opiekunowi  MDKF-u za popularyzację sztuki filmowej oraz życzył dalszych sukcesów. Nawiązał także do początków „Iluzjonu”, podkreślając rolę p. Edwarda Kawęckiego w rozwoju edukacji filmowej w II LO. Następnie wicestarosta Marek Nowosadzki dyrektor II LO Anna Antyga wręczyli podziękowania sponsorom, jury Powiatowego Konkursu Filmowego oraz nauczycielom – opiekunom. Celem Powiatowego Konkursu Filmowego jest popularyzowanie Filmoteki Szkolnej, a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XXII edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: praca filmowa/ fotograficzna/ fotokast, plakat filmowy oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie wzięło udział 54 uczestników w dwóch grupach wiekowych. Prace nadesłano ze szkół podstawowych  z Siennicy Nadolnej i Rejowca oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie, a także z I LO, II LO, ZS Nr 1 i ZS Nr 2 w Krasnymstawie. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów: p. Małgorzaty Wit, p. Agnieszki Rybczyńskiej-Manachiewicz, p. Bożeny Mitury, p. Tomasza Praczuka, p. Anny Kosmowskiej, p. Anny Kowalskiej, p. Małgorzaty Bieleckiej-Dudek, p. Anny Kurzak, p. Moniki Adamczuk-Szamik, p. Pawła Pstrągowskiego i p. Ewy Magdziarz.
Prace w kategorii film/fotografia/fotokast oceniali: p. Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury) oraz prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS. Plakaty oceniali: p. Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), p. Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: p. Grzegorz Emanuel – aktor, reżyser i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), p. Karol Jachymek – filmoznawca, p. Ilona Kalamon – polonistka, studentka KUL i absolwentka II LO, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu Filmowego.
I miejsce zajęła Nina Piotrzkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu, II miejsceJulia Kaszak - II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie. I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Julia Badach ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie i Nikola Krzyżanowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. II miejsce w tej kategorii zajęły Laura Delikat z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie i Maja Pieczykolan z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajęły Antonina Witko ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie i Nikola Jarosz z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. II miejsce zajęli Julia Bęsiuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie i Kamil Cegłowski z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. W kategorii praca filmowa/praca fotograficzna/fotokast.
Sponsorzy konkursu oraz osoby i instytucje wspierające to: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Fundacja Filmowa Warszawa i Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Izbicy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, sponsor indywidualny pan Marek Nowosadzki, sponsor indywidualny pan Janusz Rzepka oraz dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida i Rada Rodziców II LO.
Za organizację konkursu i gali finałowej odpowiedzialna była p. Ewa Magdziarz. W prace organizacyjne włączyli się: p. dyrektor Anna Antyga, p. wicedyrektor Dorota Mąka, p. Beata Pasik, p. Katarzyna Smerdel, p. Joanna Szufnara, p. Ewa Żelazko a także uczniowie Martyna Chodorowska, Małgorzata Adamczuk, Kornelia Kisiel, Emilia Barlakowska, Natalia Drygasiewicz, Amelia Padzińska, Aneta Żdżyłowska, Magdalena Woźnica, Paweł Kapuśniak, Bartosz Radomski, Maja Lasek, Małgorzata Jóźwiak, Aleks Hymol i Kacper Rudnik. Pomocą służyli także p. Damian Kozyrski - dyrektor KDK i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Na zakończenie uroczystości odbył się minikonkurs muzyczny dla wszystkich uczestników gali, zostały zaprezentowane także prace nagrodzone w kategorii filmowej oraz filmik zrealizowany w ramach warsztatów „Kręćmy film!” w listopadzie 2023 r. Miłym akcentem kończącym galę finałową konkursu był słodki poczęstunek ufundowany przez Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA” oraz Radę Rodziców II LO.
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy inspiruje do twórczego działania i rozwijania pasji  a także integruje kolejne roczniki uczniów, o czym świadczy współpraca z absolwentami „Norwida” m.in.: Iloną Kalamon, Andrzejem Szałajem i Marcinem Rudzkim. Powiatowy Konkurs Filmowy realizowany w „Norwidzie” od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. W 22 edycjach w sumie uczestniczyło ponad 1512 uczniów.  Mamy nadzieję, że dzięki pomocy i życzliwości wielu osób i instytucji uda się zorganizować kolejne edycje Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”.
LAUREACI XXII POWIATOWEGO KONKURSU FILMOWEGO
Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”
Zdjęcia: Ewa Żelazko