13 marca 2024 r. młodzież z  klas 2b, 2c, 3b uczestniczyła w warsztatach chemicznych na Wydziale Chemii UMCS. Zajęcia na uniwersytecie poprzedziła rozgrzewka na lodowisku. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności łyżwiarskie, ciesząc się wspólną zabawą. To było nie tylko doskonałe wyjście integracyjne, ale również idealna okazja do sprawdzenia swoich sił na lodzie.
Podczas warsztatów chemicznych uczniowie samodzielnie, lecz pod czujnym okiem pracowników naukowych UMCS, przeprowadzali doświadczenia pod hasłem ,,Kolorowa chemia”.

Młodzież  badała barwy wskaźników w zależności od odczynu roztworu, otrzymywała sole w reakcjach zobojętniania, kwasów z metalami oraz w reakcjach strąceniowych. Uczniowie pracowali w zespołach porównując aktywność metali, odróżniając doświadczalnie skały wapienne od innych skał. Każdy zespół miał za zadanie dokonać obserwacji i formułować na ich podstawie wnioski. Nie obyło się bez pirotechniki. Ciągle wybuchał wodór i palił się butan. Opiekę podczas wyjazdu sprawowały panie Iwona Karpińska i Małgorzata Świech.