7 marca 2024 r. odbyło się spotkanie z panią Iloną Koszel – Żebrowską, psycholog z Punktu Interwencji Kryzysowej, działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie. Spotkanie miało charakter informacyjno - warsztatowy. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się o nowo powstałym miejscu, w którym można skorzystać z pomocy psychologicznej w przypadku trudnej sytuacji życiowej. Nie zabrakło również rozmów na temat kryzysów jakie doświadcza współczesna młodzież, jak sobie z nimi radzić i gdzie szukać pomocy.  W spotkaniu wzięły udział klasy 1c, 2c i 3b.

Opracowanie: M. Biłan