Pod takim hasłem odbyło się spotkanie uczniów z klasy 2b, które poprowadziła mgr Monika Mataczyńska - pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krasnymstawie. 

Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się jakie warunki należy stworzyć, aby nauka była efektywniejsza. Oprócz tych zewnętrznych, takich jak: świeże powietrze, właściwa temperatura otoczenia, wygodne krzesło i biurko, odpowiednie oświetlenie, porządek itp., niezwykle istotne są warunki wewnętrzne sprzyjające uczeniu się. Zalicza się do nich: motywacja wewnętrzna, właściwy poziom aspiracji oraz wiara w siebie i poczucie własnej wartości. To tylko nieliczne czynniki sprzyjające uczeniu się. Uczniowie utrwalili sobie także wiedzę na temat przykładowych technik i metod zapamiętywania.
Opracowanie:
Małgorzata Biłan