Szkolne Kolo Wolontariatu „DAJ SIEBIE INNYM”

„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu”

Poszukujemy do współpracy osoby kreatywne, które mają swoje hobby, posiadają pomysły, chcą poświęcać swój wolny czas na pomaganie innym.
ms02

Jak mógłbyś się realizować, angażując się w pracę wolontarystyczną:
• Zbieranie funduszy na zakupy kalendarzyków dla chorego chłopca
• Zbiórka kapsli na Hospicjum Małego Księcia
•Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (w szkole i na terenie Krasnegostawu)
• Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę(w szkole i na terenie Krasnegostawu)
• Szlachetna paczka
• Opieka i zabawa z dziećmi (w domu dziecka, przedszkolu)
• Organizowanie imprez  na rzecz dzieci z domu dziecka i przedszkola (Andrzejki, dyskoteki, ogniska, Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia)
• Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
• Redagowanie gazetek profilaktycznych
• Organizowanie ognisk, wycieczek, spotkań
Pamiętaj! 
Czasami potrzeba niewiele, aby u drugiego człowieka wywołać uśmiech na twarzy, dać im nadzieję. 
Pamiętaj!
W każdym człowieku tkwi ogrom dobra, którym warto dzielić się z innymi!
Zapraszamy Cię do współpracy!
Zapisy do szkolnego koła wolontariatu u pani psycholog Katarzyny Wójcik .
Organizatorzy 
Szkolne Koło Wolontariatu 
„DAJ SIEBIE INNYM”