W dniu 10 stycznia br. odbyło się spotkanie Rodziców z dyrekcją II LO i wychowawcami klas trzecich.

01

Pani Dyrektor Anna Antyga zapoznała Rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej i frekwencji w klasach trzecich. Wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce:
Aleksandra Wołyniak kl. IIIc średnia 5,0; Agnieszka Warchocka kl. IIIc - 4,8; Magdalena Przybyła kl. IIIc - 4,6; Natalia Patyk kl. IIIa - 4,44; Justyna Mazurek kl. IIIc - 4,3; Grzegorz Miścior kl. IIIa - 4,0.
Rodzice obejrzeli prezentację mulimedialną pokazującą najważniejsze wydarzenia w "szkolnym" życiu maturzystów naszej szkoły. Wyborem zdjęć i przygotowaniem pokazu zajęła się pani Dorota Mąka.
Natomiast pani Małgorzta Biłan zapoznała Rodziców z referatem zachęcającym dorosłych, młodzież i dzieci do czytania książek.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: "Najważniejsze wydarzenia w "szkolnym" życiu maturzystów" i zapoznania się z referatem: "Wpływ czytania na rozwój młodego człowieka".