Zarząd i Rada Powiatu w Krasnymstawie w budżecie powiatu na rok 2022 zabezpieczyli środki finansowe na inwestycje pn. „Remont podłogi sportowej wbudynku sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie”. Wartość prac inwestycyjnych opiewała na kwotę 184 377 zł.

Zakres wykonanych prac inwestycyjnych w sali gimnastycznej obejmował:

  • wykonanie podłogi ELTAN WE z nawierzchnią poliuretanową,
  • odnowienie drzwi antypanicznych i drzwi do magazynku,
  • pranie siatek zabezpieczających okna,
  • wymianę gniazd elektrycznych i włączników światła,
  • wymianę siatek do piłki koszykowej i piłki ręcznej,
  • czyszczenie wywietrzników wewnętrznych.  

Ponadto Zarząd Powiatu w Krasnymstawie przeznaczył dodatkowo kwotę 25 tys. zł na malowanie ścian i lamperii w sali gimnastycznej. Łącznie na potrzeby inwestycyjne liceum z budżetu Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 209 377 zł. Przy okazji prac modernizacyjnych umieszczono logotyp szkoły na centralnej ścianie w sali gimnastycznej. Remont sali gimnastycznej zapewni uczniom bezpieczeństwo, stworzy właściwe warunki do uprawiania sportu w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz przygotowywania uroczystości szkolnych.