Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie tel. 0-82-576-36-08

M.O.P.S. Krasnystaw tel. 082 576-23-24

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie tel. 82  575 - 62 – 10

Sąd Rejonowy w Krasnymsatwie Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 82 576 28 01 w. 225

Telefony zaufania:

"Niebieska Linia"(dla ofiar przemocy w rodzinie) tel. 22 668-70-00

„Pomarańczowa Linia” tel.42 630 03 73

Centrum Interwencji Kryzysowej Lublin tel. (081) 466-55-46

Całodobowy Telefon Zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie tel. 81 534 60 60

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania tel.0 801 199 990

Telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym tel. 22 842 26 00

Telefon Zaufania Rodziny i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych  Lublin tel. 81 748-23-35

Telefon zaufania AIDS tel. 801 888 448

Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe) tel. 800 120 289

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna tel.0 800 120 148

Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny tel.85 732-22-22

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel.116 111

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna tel.22 425-98-48

Klub Abstynenta „Odnowa” Krasnystaw tel. 82 5761695

AGAPE Krasnystaw tel. 798 557 247