Druga projekcja w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej realizowanego w naszym mieście przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida i Krasnostawski Dom Kultury odbyła się 21 listopada 2018 r.
01

W sali widowiskowej KDK uczestników spotkania powitała p. Ewa Magdziarz – nauczyciel II LO i koordynator NHEF. W kolejnym spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie (w sumie 114 uczniów) z Krasnegostawu – ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz z SOSW. Przed projekcją uczestnicy projektu wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną, którą wygłosiła p. Ewa Magdziarz. Drugi film z cyklu „Młodzi w obiektywie” dla uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej to „Na linii wzroku” w reżyserii Joachima Dollhoffa i Evi Goldbrunner. Jest to opowieść o budowaniu relacji z innymi, stereotypach, uprzedzeniach, ale także o budowaniu zaufania i potrzebie poczucia bezpieczeństwa. Film był bardzo dobrą okazją do zadania pytań: dlaczego relacje z innymi są dla nas ważne, dlaczego w życiu spotykamy się z różnymi zachowaniami, co dają nam relacje z rodzicami i dlaczego są one wyjątkowe, jak dbać o relacje z innymi, jakie zachowania pomagają zachować dobre relacje? Prelegentka podkreśliła, że pozytywny wpływ na relacje mają: akceptacja, okazywanie zaangażowania i zainteresowania, spędzanie czasu razem, pozytywna komunikacja oparta na zaufaniu, szacunku, otwartości i szczerości, poszanowanie wzajemnych granic, udzielanie sobie wsparcia, opieka i troska oraz umiejętność naprawiania relacji po nieporozumieniach. Ewa Magdziarz poinformowała, że nauczycielom zostaną przesłane materiały edukacyjne (scenariusz lekcji, analiza psychologiczna i prezentacja) do wykorzystania na różnego rodzaju zajęciach.
Kolejne spotkanie filmowe dla uczniów kl. 4 – 6 szkół podstawowych w ramach projektu odbędzie się w sali widowiskowej KDK 12 grudnia. Już dziś zapraszamy na norweski film „Twardziele” w reż. Christiana Lo. Informacje o filmie można znaleźć w katalogu NHEF 2018/2019.
https://nhef.pl/dla-nauczycieli
Zdjęcia: Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz – koordynator programu NHEF