Konferencja filmoznawcza dla nauczycieli „Filmoteka Szkolna wciąga w Olimpiadę” odbyła się 6 października 2018 r. w sali widowiskowej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Prelegentkami spotkania były Wędrująca Filmoznawczyni Filmoteki Szkolnej Marta Matuszak i Liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Magdziarz.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koordynatorką konferencji była Ewa Magdziarz – liderka Filmoteki Szkolnej, nauczycielka II LO w Krasnymstawie. W organizację spotkania włączyła się także Anna Małysz z Działu Rozwoju i Promocji Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Celem konferencji było popularyzowanie Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Filmoteki Szkolnej i edukacji filmowej. W konferencji wzięli udział nauczyciele z Chełma, Krasnegostawu, Małochwieja Dużego, Dubienki, Hańska i Woli Uhruskiej. Na początku spotkania Ewa Magdziarz zaprezentowała szczegółowe informacje dotyczące III edycji Olimpiady, której hasłem przewodnim jest „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Liderka podała terminy związane z poszczególnymi etapami Olimpiady i zapoznała uczestników z „Poradnikiem dla nauczycieli i uczniów” a także z  Regulaminem Olimpiady. Zachęcała także do korzystania z zasobów Filmoteki Szkolnej niezbędnych w przygotowaniu do Olimpiady a także przydatnych w praktyce szkolnej. Następna część konferencji prowadzona była przez Martę Matuszak, która przeprowadziła ciekawą analizę plakatów, m. in. do współczesnych filmów polskich oraz analizę kadru z filmu „Maria Antonina” w reż. Sofii Coppoli, zwracając uwagę na relację między prawdą historyczną a stereotypami. Kolejne interesujące zagadnienie to analiza porównawcza fragmentów adaptacji „Drakuli”, „Opowieści wigilijnej”. Wędrująca Filmoznawczymi zwróciła uwagę na ewolucję sztuki aktorskiej od kina niemego do współczesnej animacji. Kolejny punkt programu to analiza porównawcza fragmentów adaptacji „Makbeta”. Marta Matuszak dyskutowała z nauczycielami na temat relacji między dramatem Wiliama Szekspira a adaptacjami filmowymi i teatralnymi. W obrazowy sposób przedstawiła także związki literatury, filmu i malarstwa na przykładzie twórczości Andrzeja Wajdy, Jarosława Iwaszkiewicza i m. in. Andrzeja Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejki i Jacka Malczewskiego. W programie konferencji nie mogło zabraknąć odwołań do Filmoteki Szkolnej. Filmy, m. in. „Chleb” Grzegorza Skurskiego i  „Fotoamator” Dariusza Jabłońskiego, były podstawą dyskusji na temat Holokaustu. Na zakończenie nauczyciele otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w konferencji i materiały promocyjne przekazane przez Filmotekę Szkolną.

Ewa Magdziarz
Liderka Filmoteki Szkolnej