Ogólnopolski program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od października 2019 r. do kwietnia 2020 r. Program jest ściśle powiązany z podstawą programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekcje z NHEF, realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida i Krasnostawski Dom Kultury, odbyły się 9, 30 i 31 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej KDK. W pokazach w styczniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie (w sumie 530 uczniów) z Krasnegostawu i okolic – z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym oraz z I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego.
z02

Ogólnopolski program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od października 2019 r. do kwietnia 2020 r. Program jest ściśle powiązany z podstawą programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekcje z NHEF, realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida i Krasnostawski Dom Kultury, odbyły się 10, 12 i 16 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej KDK. W pokazach w grudniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie (w sumie 511 uczniów) z Krasnegostawu i okolic – z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz z I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego.

Ogólnopolski program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od października 2019 r. do kwietnia 2020 r. Program jest ściśle powiązany z podstawą programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kolejne projekcje z NHEF, realizowane w naszym mieście przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida i Krasnostawski Dom Kultury, odbyły się 6, 13, 14 i 28 listopada 2019 r.

Ogólnopolski program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od października 2019 r. do kwietnia 2020 r. Program, ściśle powiązany z podstawą programową, został zorganizowany w Krasnymstawie po raz trzeci. Pierwsze projekcje z NHEF, realizowane w naszym mieście przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida i Krasnostawski Dom Kultury, odbyły się 10, 23, 24 i 25 października 2019 r.
03