Pięcioro naszych uczniów z klasy 1A i 1B w dniach 17 - 26 maja 2023 uczestniczyło w międzynarodowej wymianie młodzieży Magic Library, zorganizowanej przez naszą organizację partnerską Stowarzyszenie HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Biblioteka była słowem kluczem tej wymiany młodzieży. Nie była to jednak biblioteka tradycyjna, choć książka była inspiracją. Trzydziestu uczestników, którzy przyjechali do Motycza Leśnego z Litwy, Rumunii i Krasnegostawu najpierw głosowało na książkę, którą lubią, a następnie przygotowali na jej podstawie grę teatralną.
Młodzież poznała czym jest „Żywa biblioteka” i wzięła udział w evencie opartym na tej metodzie. Każda z grup przygotowała wieczór prezentacji swojej kultury regionalnej, gdzie głównym motywem była wybrana książka/książki z danego kraju.
Podczas wycieczki do Zamościa młodzi ludzie wzięli udział w wielkim międzynarodowym wydarzeniu historycznym zatytułowanym „Szturm Twierdzy Zamość”. Była to rekonstrukcja ataku na Zamość z 1648 roku. Odwiedzili też Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.