W piątek 2 marca grupa uczniów, która w listopadzie brała udział w wymianie młodzieży w ramach programu Erasmus+ w Czechach, przygotowała debatę, w której uczestniczyli uczniowie klas trzecich.

Tematem debaty była historia najnowsza, czyli komunizm w Polsce i obejmowała takie aspekty jak równość („Za komuny wszyscy byli równi”), cenzura („Cenzura służyła ogólnemu dobru”) i bezpieczeństwo („Czasy komuny cechowało bezpieczeństwo”).
Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia debaty uczniowie wraz z liderem grupy panem Leszkiem Kluchem nabyli podczas projektu „Pozwól, że opowiem Ci historię – historie zza Żelaznej Kurtyny”, którego inicjatorem była czeska organizacja Brno For You. Jej partnerem w Polsce jest Stowarzyszenie HEureka Generator, z którym nasza szkoła współpracuje przy realizacji projektów w ramach europejskiego programu Erasmus+, Ak­cja Klu­czo­wa 1, sek­tor „Młodzież”.