Pięcioro naszych uczniów z klasy 1A i 1B w dniach 17 - 26 maja 2023 uczestniczyło w międzynarodowej wymianie młodzieży Magic Library, zorganizowanej przez naszą organizację partnerską Stowarzyszenie HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus+.

18 listopada 2021 r. nauczyciele II LO, którzy w lipcu i sierpniu br. uczestniczyli w metodycznych i językowych kursach w Hiszpanii i na Malcie, podzielili się swoimi wrażeniami oraz zdobytą wiedzą. W szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczył również przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - wicestarosta krasnostawski pan Marek Nowosadzki.
10 grudnia 2021 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły gościli w studiu Katolickiego Radia Zamość. Nauczyciele Piotr Bartoszek i Piotr Zieliński oraz uczniowie Dominik Puława (III a), Filip Galan i Szymon Karpiński (III b) uczestniczyli w audycji na żywo. Okazją do rozmowy była możliwość podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas wymian i szkoleń międzynarodowych, w jakich nasi reprezentanci brali udział w tym i ubiegłych latach.

W dniach 14-22 listopada 2021 r. młodzież II Liceum im. C. K. Norwida w Krasnymstawie uczestniczyła w projekcie Erasmus+ ‘#WEuropeans’.
Odbywał się on w malowniczym miasteczku Balatonalmadi nad Balatonem.

                                                              
Projekt „L’Esprit en valeurs” został oficjalnie podsumowany i zakończony. Skupiał on młodzież w wieku licealnym z 4 krajów europejskich: Francji, Portugalii, Rumunii i Polski. Projekt przewidywał 2 spotkania. Pierwsze spotkanie odbyło się w Polsce, w Krasnymstawie w sierpniu, zaś drugie we Francji, w Loches.
Projekt „L’Esprit en valeurs” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Erasmus Days jest inicjatywą mającą na celu upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Przez trzy dni, 14-16 października 2021r., na terenie całego świata organizowano spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których można było posłuchać lub samemu opowiedzieć o efektach projektów Erasmus+.
W niedzielę, 10 października 2021, do Krasnegostawu przybyła grupa 6 nauczycieli i 16 uczniów z Amsterdamu, Palermo i L'Isle sur la Sorgue - uczestników projektu "Sans eau dans l'eau. L'eau comme bien précieux sur notre planète: du particulier à l'universel". Przez kolejnych pięć dni, wraz z uczniami i nauczycielami z naszej szkoły, realizowali założone w projekcie cele.


II Liceum Ogólnokształcące im C. K. Norwida w Krasnystawie jest znane z aktywnego udziału w projektach europejskich. Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła szkole w realizacji wytyczonych celów związanych z uczestnictwem młodzieży i nauczycieli w szkoleniach Erasmus +.
Nadal trwa rozpoczęty w 2020 r. międzynarodowy projekt pt.” Sans eau dans l’eau! L’eau comme bien précieux sur notre planète”, którego koordynatorem jest II LO.

W czasie wakacji w naszej szkole odbyły się projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+: L’ Esprit en valeurs i Europe pour les Citoyens: Transmission, które skupiły młodzież i wolontariuszy z Francji, Rumunii, Portugalii i Polski. Koordynatorami projektu były stowarzyszenia: „Europe en Berry Touraine” i „EUROPA i MY”.
II Liceum Ogólnokształcące reprezentowali: Adam Mąka, Iga Malarz, Patrycja Kozina, Martyna Milewska, Weronika Policha, Wiktoria Stasieczek, Justyna Bida, Szymon Karpiński, Dominika Jakubowska, Patrycja Steć. W projekcie udział wzięły także osoby spoza szkoły: Maciej Słotwiński, Wiktoria Zwarzyńska vel Franczak, Filip Lewandowski i Przemysław Skrzypa. Opiekunem polskiej grupy była pani Beata Skrzypa – nauczycielka języka francuskiego.
Po rocznej przerwie spowodowanej ogólnoświatową pandemią, „Spotkania Europejskie” (Rencontres  Européennes) organizowane przez francuskie stowarzyszenie „Europe en Berry Touraine” i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, powróciły do życia.
W tym roku spotkania odbyły się już po raz jedenasty. Miały one miejsce w mieście królewskim Loches oraz w malowniczej miejscowości z zamkiem będącym w posiadaniu rodziny Reyów, potomków Mikołaja Reja – Montrésor. W tegorocznym wyjeździe do Francji udział wzięli uczniowie i absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, razem z opiekunem – nauczycielką języka francuskiego panią Beatą Skrzypą.


Od 18 do 31 lipca oraz od 1 do 14 sierpnia br. trzynastu nauczycieli II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie przebywało na Malcie oraz w Hiszpanii, gdzie wzięli udział w dwutygodniowych szkoleniach w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry nauczycielskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1 sierpnia br. dwunastu nauczycieli naszego liceum udało się na Maltę, aby wziąć udział w dwutygodniowych szkoleniach w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry nauczycielskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w kursach języka angielskiego oraz kursach metodycznych m. in. "Creative Methodology".

 
Pierwszego września 2020 roku II LO im. C. K. Norwida zostało koordynatorem międzynarodowego projektu “Sans eau dans l’eau! L'eau comme bien précieux sur notre planète: "du particulier à l'universel" nr 2020-1-PL01-KA229-081452_1, którego celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wody pitnej oraz rozwijanie kompetencji związanych z porozumiewaniem się w języku obcym.

Na przełomie marca i kwietnia 2021 roku w II LO im. C. K. Norwida odbył się szkolny konkurs na plakat promujący Światowy Dzień Wody pod hasłem #Water2me. Z pośród otrzymanych prac pierwsze miejsce zajął plakat Kingi Bak, uczennicy klasy 1c.


W piątek 04 czerwca odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu Erasmus+ realizowanego w II LO. Podczas spotkania nasi uczniowie omawiali wyniki przeprowadzonej ankiety na temat wody.

W dniach 11  – 20 listopada 2019 roku w Zwierzyńcu odbył się międzynarodowy projekt młodzieżowy pt. ”Let me tell you a story – Grandparents”. Realizowany był przez stowarzyszenie Heureka Generator z Zamościa, w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’.
02

ZOBACZ RELACJĘ
ZE SPOTKANIA
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z RÓŻNYCH KRAJÓW EUROPY
Z UCZNIAMI NORWIDA
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
https://www.youtube.com/watch?v=EFBg7DEWnqA
11 października 2019 r. gościliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych z kilku europejskich krajów, którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach projektu „Projects do not fall from the sky”. Projekt ten realizowany był w Polsce przez naszego partnera HEureka Generator z Zamościa w ramach programu Erasmus +, Akcja Kluczowa 1, Sektor „Młodzież”.