Uroczyste otwarcie ogólnopolskiego programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej realizowanego w naszym mieście przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida i Krasnostawski Dom Kultury miało miejsce 27 listopada 2017 r. W sali widowiskowej KDK gości powitali p. Anna Antyga - dyrektor II LO, p. Damian Kozyrski - dyrektor KDK i p. Ewa Magdziarz – koordynator NHEF. Do projektu zgłosili się nauczyciele i uczniowie (w sumie 107 uczniów) z Krasnegostawu – ze Szkoły Podstawowej Nr 1,  Szkoły Podstawowej Nr 3,  Szkoły Podstawowej Nr 5, z II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym i Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie.
a1

 Przed projekcją uczestnicy projektu wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną, którą wygłosiła p. Ewa Magdziarz. Pierwszy film z cyklu „Świat współczesny” dla gimnazjalistów i uczniów klasy 7 szkoły podstawowej „Operacja hip-hop” w reż. Bryna Evansa to optymistyczna i wzruszająca opowieść o spełnianiu marzeń — w każdym wieku. Po projekcji nauczyciele otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne (scenariusze lekcji, analizę psychologiczną i prezentację) do wykorzystania na różnego rodzaju zajęciach.
Do udziału w projekcie zapraszamy pozostałe szkoły podstawowe z Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego! Od grudnia będzie można jeszcze kupić karnet na 6 projekcji w ramach cyklu za 30 zł. Bilet na pojedyncze projekcje kosztuje 10 zł.

Kolejne spotkanie filmowe w ramach projektu odbędzie się w sali widowiskowej KDK 18 grudnia w godzinach 12.45 – 14.45. Już dziś zapraszamy na „Lek na całe zło” w reż. Tessy Schram. Informacje o filmie można znaleźć w katalogu NHEF 2017/2018
https://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=2210

Zdjęcia: Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz – koordynator programu NHEF