Przedmiot  Nauczyciele
Religia  
  

Ks. Robert Farian
Ks. Radosław Wójcik

Język polski  

Anna Antyga
Ewa Magdziarz
Bożena Szafran – Ogonowska
Monika Adamczuk – Szamik

Język angielski  

Aneta Karczmarek
Ewa Łubińska
Piotr Bartoszek
Leszek Kluch

Język angielski w biznesie  

Aneta Karczmarek

Język niemiecki  

Agnieszka Kontek

Język francuski  

Beata Skrzypa

Język hiszpański  

Magdalena Szymańska

Historia  

Historia i społeczeństwo  

Wiedza o społeczeństwie  

Piotr Zieliński
Artur Zaprawa

Muzyka  

Monika Adamczuk – Szamik

Edukacja filmowa  

Ewa Magdziarz

Matematyka  

Aneta Pitucha
Dorota Mąka

Fizyka  

Teresa Atras

Chemia  

Małgorzata Świech
Andrzej Ziarko

Biologia  

Metodologia badań  
przyrodniczych  

Elżbieta Kargul

Geografia  

Przyroda  

Renata Czerniak

Podstawy przedsiębiorczości  

Sylwia Wójcik - Wilkołazka

Informatyka  

Informatyka w naukach  
społecznych  

Andrzej Ziarko

Edukacja dla bezpieczeństwa  

Joanna Szufnara

Wychowanie do życia  
w rodzinie  

Piotr Zieliński

Wychowanie fizyczne  

Joanna Szufnara
Bartłomiej Czajka