7 czerwca 2019 roku w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XIV edycji powiatowego konkursu historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”. 
06

Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie oraz II LO im. C. K. Norwida. Honorowy patronat nad konkursem objęli: pani Teresa Hałas – poseł na Sejm RP, pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski oraz pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu, patronat naukowy sprawowali pracownicy Instytutu Historii UMCS, Katedry Historii Wychowania Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
I miejsce
wśród szkół ponadgimnazjalnych w kategorii indywidualnej zajął Maciej Słotwiński z klasy IIa z II LO, który wybrał temat: "Początki miasta Krasnystaw. Akt lokacji miasta na prawie magdeburskim." W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała uczennica II LO Martyna Spyra z klasy Ia. Wykonała ona prezentację multimedialną na temat architektury drewnianej powiatu krasnostawskiego. Zwycięzcom gratulujemy!
Zdjęcia dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
Katarzyna Dubaj-Serwatka