01

Patrycja Kwitek uczennica II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Sakralne oblicze Ukrainy”.
Organizatorem konkursu był Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patrycja przygotowała pracę pod kierunkiem nauczyciela historii Marka Nowosadzkiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy musieli wykazać się wiedzą z zakresu początków chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej, architektury sakralnej, ikon, miejsc kultu religijnego, dziejów prawosławia oraz problematyki wyznań we współczesnej Ukrainie. Przy ocenie prac jury brało też pod uwagę umiejętności opracowania projektów multimedialnych. Warto dodać, że Patrycja przygotowała pracę indywidualnie jako jedyna uczestniczka konkursu. Pozostałe prace uczestników były opracowane w zespołach. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu otworzył prodziekan Wydziału Humanistycznego KUL dr hab. Konrad Klimkowski, który podkreślił fakt, że uczelnia w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. Młodzież oraz ich opiekunowie wysłuchali prelekcji prof. dra hab. Witolda Kołbuka nt. „Prawosławie a katolicyzm” oraz wykładu dr Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk z Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Rola ikony w kulturze ukraińskiej”. Laureatom konkursu gratulacje złożyła dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL oraz dr Dagmara Nowacka – pomysłodawca konkursu.