• Składka na ubezpieczenie 46 zł. od jednego ucznia
  • Składka płatna na konto Rady Rodziców: 27 8200 0008 2001 0013 7126 0001
  • Proszę opisać wpłatę w następujący sposób: „Ubezpieczenie NNW ucznia (imię i nazwisko), klasa ….”
  • Dowód wpłaty wraz z formularzem zgody pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego (formularz w załączeniu) przedłożyć w szkole u wychowawcy lub w sekretariacie.
  • Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczania NNW proszone są o wpłacenie składki do dnia 11 października 2021 r.


WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO: ZOBACZ 
Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku ZOBACZ
    W związku z zamknięciem szkół spowodowanym zagrożeniem epidemicznym od dnia 16 marca do dnia 25 marca proszę o kontaktowanie się ze szkołą za pomocą poczty elektronicznej. 
                                      Dyrektor szkoły Anna Antyga

729x308

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Organu Prowadzącego zajęcia edukacyjne w II LO zostają zawieszone od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. Podjęte działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Informacje dla interesantów Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
Koronawirus - informacje, infolinie i wytyczne

Informujemy uczniów II LO o możliwości zamieszkania w internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Placówka mieści się przy ulicy Piekarskiego 1. Zapewnia miejsce zamieszkania i wyżywienie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w mieście. 
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:
 
http://www.1lo.krasnystaw.pl/j1/index.php/op