Materiały poświęcone Cyprianowi Kamilowi Norwidowi przeznaczone do wykorzystania na lekcjach do dyspozycji wychowawcy klasy w związku z Dniem Patrona Szkoły, którego uroczyste obchody odbędą się w II LO dnia 24 września 2012 r.

Zobacz