Od wielu lat tradycją w naszym liceum jest uhonorowanie Nagrodą Patrona Szkoły absolwenta, który w szczególny sposób wyróżnia się dojrzałą osobowością oraz zbliża się do ideałów wskazanych przez naszego Patrona Cypriana Norwida.

W tym roku szkolnym do Nagrody Patrona nominowano:
Dominikę Skrzypek – klasa IV A
Maksymiliana Rzemińskiego – klasa IV A
Mikołaja Raczkowskiego – klas IV B
Szymona Karpińskiego – klasa IV B
Amelię Magier – klasa IV C
Igora Bukowskiego – klasa IV C
Wojciecha Pituchę – klasa IV C
Kapituła, w skład której wchodzą: dyrektor i wicedyrektor szkoły, wychowawcy klas IV, opiekun SU oraz ksiądz katecheta w tajnym głosowaniu wyłonili Laureata Nagrody Patrona Szkoły, którym został Mikołaj Raczkowski z klasy IV B. Wszyscy nominowani uhonorowani zostali dyplomami oraz pamiątkowymi grawertonami, a Laureat Nagrody Patrona również nagrodą ufundowaną przez pana Marka Nowosadzkiego – wicestarostę krasnostawskiego oraz przez ks. Dziekana Romana Skowrona.