Dzień 24 września  to istotna data dla  społeczności II LO. 
Jak co roku uroczyście obchodziliśmy rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Dzień Patrona Szkoły stanowi okazję do zapoznania z biografią, twórczością i wartościami w życiu poety.

c00015


W  uroczystościach wzięli udział : Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej ks. Kanonik Roman Skowron, Przewodniczący Rady Powiatu - pan Marek Nowosadzki, Naczelnik Wydziału Oświaty - pani Aleksandra Stachula, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego - pan Sławomir Kamiński oraz nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. 
Dyrektor szkoły, pani Anna Cichosz w swoim wystąpieniu mówiła  o kultywowanych   tradycjach związanych z patronem szkoły, które pomagają w wychowywaniu , kształtowaniu postaw i  w znaczącym stopniu wpływają na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, wojewódzkim i o zasięgu ogólnokrajowym : współpraca z KUL-em i innymi uczelniami, a także szkołami noszącymi imię Cypriana Kamila Norwida, organizacja Ogólnopolskich Konkursów Norwidowskich, Nagroda Patrona Szkoły. 
Dzień Patrona to również czas refleksji nad poczuciem odpowiedzialności Norwida za los ojczyzny, apoteozą życia i odrzuceniem kultu pieniądza, gdyż „Poeta Sumienia” proponował w swej poezji prawdę, czynienie dobra
i poświęcenie się dla drugiego człowieka. Dyrektor Cichosz podkreśliła aktualność myśli Patrona, mogących stanowić inspirację do działania  i dokonywania właściwych wyborów oraz pomagających w budowaniu właściwych relacji między nauczycielami i uczniami.
W dalszej części obchodów odbyło się przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych, czego wyrazem było ślubowanie na sztandar. Rotę ślubowania odczytała wicedyrektor szkoły – pani Anna Antyga.
Zgodnie z mottem dzisiejszej uroczystości „Wiersz- kwitnie w nas- kwitną rymy śpiewne” w części artystycznej wystąpiła młodzież  - zespół "Vocalibrassband" w składzie: Patrycja Stojańska, Konrad Loba, Weronika Kopeć, Wojciech Koziej, Łukasz Koziej, Michał Wojtal, Dominika Wojtal, Sebastian Szymczuk, Adrian Sroczyński, Michał Antoniak  a także Dominika Dąbrowska, Karol Domański, Wiktor Suszek, Ernest Markiewicz, i Dawid Sidor prezentując swoje uzdolnienia artystyczne w „Konkursie Talentów” przygotowanym pod kierunkiem pani Bożeny Szafran-Ogonowskiej i pani Moniki Adamczuk – Szamik. Dekorację sali przygotowała pani Monika Filewicz z młodzieżą. 
Młodzi artyści zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, słodyczami, koszulkami sportowymi i nagrodami książkowymi. Fundatorami nagród była Rada Rodziców oraz sklep sportowy „Gladiator”.
Dzień Patrona obchodzony po raz 18 jest najważniejszą tradycją całej społeczności szkolnej.