W dniach 4-5 maja uczniowie klas maturalnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie mogli odebrać upragnione świadectwa. W tym roku  48 uczniów klas trzecich  ukończyło liceum i przystąpi do egzaminów maturalnych. Tradycją szkoły jest przyznawanie jednemu z absolwentów Nagrody Patrona Szkoły.


Nagrodę przyznaje kapituła uczniowi, który  zbliża się do ideałów wskazanych przez patrona, akceptuje wartości bliskie Norwidowi, twórczo uczestniczy w życiu społecznym oraz cieszy się dobrą opinią w środowisku. W tym roku kapituła nominowała 4  uczniów:  Annę Kasprzak, Maję Czajkę, Marcina Rudzkiego i Zofię Kędrę. Uczniowie nominowani otrzymali dyplomy i pamiątkowe grawertony a główną Nagrodę Patrona kapituła przyznała Mai Czajce. W tym roku główną nagrodą  był tablet.  Od wielu już lat fundatorami Nagrody Patrona są: Marek Nowosadzki wicestarosta krasnostawski, były nauczyciel historii w „Norwidzie” oraz ks. dziekan Roman Skowron proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i były katecheta  liceum. 
Jest mi niezmiernie miło, że spośród wszystkich nominowanych, otrzymałam Nagrodę Patrona z rąk pani dyrektor Anny Antygi. Chciałabym wszystkim podziękować za wsparcie, pokładane we mnie nadzieje, poświęcony czas i szlifowanie moich umiejętności w trakcie tych trzech lat w II LO. Swoją nagrodę chcę dedykować wszystkim tegorocznym absolwentom, wraz z którymi, wspólnymi siłami staraliśmy się podejmować wszelkiego rodzaju działania na rzecz szkoły. Były to dla mnie lata pełne niesamowitych przeżyć, nowych doświadczeń i przede wszystkim pogłębiania swojej wiedzy. Przed nami, maturzystami największy sprawdzian umiejętności. Nasi nauczyciele dołożyli wszelkich starań, by tegoroczna matura była powodem do dumy! Jeszcze raz, serdecznie dziękuję wszystkim, za przyznane mi wyróżnienie, żałuję, że odbierałam je w takich okolicznościach. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie czas na to, by podziękować wszystkim osobiście – powiedziała Maja Czajka.