24 września to dzień urodzin Cypriana Kamila Norwida, a zarazem Dzień Patrona Szkoły. Społeczność Norwida rozpoczęła obchody uroczystości od uczestnictwa we mszy świętej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.

W czasie akademii pani dyrektor Anna Antyga powitała przybyłych gości: panią Katarzynę Bojarską – reprezentującą Poseł na Sejm RP panią Teresę Hałas, pana Witolda Boruczenko – Przewodniczącego Rady Powiatu, panią Justynę Przysiężniak – Wiceprzewodniczacą Rady Powiatu oraz panią Ewę Nieścior – Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu. Pani dyrektor Antyga w swoim wystąpieniu scharakteryzowała wybitną osobowość i dorobek poetycki Norwida. Podkreśliła, że pozostaje on poetą sumienia wiernym wartościom chrześcijańskim, wielkim myślicielem i artystą słowa, które kształtuje moralność współczesnego człowieka. Według poety człowiek w swej doczesnej egzystencji powołany jest do pracy, której przedmiotem powinno być tworzenie piękna. 
Z kolei pan Witold Boruczenko pogratulował uczniom i nauczycielom przynależności do wyjątkowej wspólnoty opartej na ideałach patrona. Życzył również  wszystkim wytrwałości w podążaniu drogą dobra i prawdy. Następnie zgodnie z tradycją przedstawiciele uczniów klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły godne reprezentowanie II LO. Rozstrzygnięto również konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida, który zorganizowała pani Ewa Żelazko. Zwycięzcą został Maksymilian Rzemiński z klasy Ia [ZOBACZ], a wyróżnienia otrzymały: Maja Czajka z klasy IIIb, Emila Kasperek z klasy IIa i Weronika Jagucka z klasy Ia. 
Pani Renata Czerniak i pani Katarzyna Dubaj – Serwatka ogłosiły wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. 
W części artystycznej fragmenty poematu Norwida „Rzecz o wolności słowa” interpretowali: Dominik Puława, Jakub Bednarski, Maksymilian Rzemiński, Kinga Mazurek i Kinga Wlazło, a także Magdalena Czuba i Dominika Skrzypek z klasy Ia.
Utwory wokalne do tekstów Norwida wykonały: Paulina Banasiak, Amelia Magier, Kornelia Sędłak, Weronika Hanc, Weronika Chomik i Nikola Kubik. Młodsze koleżanki wspomagały uczennice klasy IIIa: Wiktoria Mazurek, Małgorzata Wysocka, Luiza Oszust i Magdalena Janowska. Galę prowadzili uczniowie klasy IIIb Maja Czajka i Władysław Lisowski. Scenariusz uroczystości przygotowała pani Monika Adamczuk – Szamik. Dekoracje wykonała pani Joanna Szufnara. Sprzęt nagłaśniający obsługiwali Marcin Rudzki i Paweł Kurek z klasy IIIb. Po części oficjalnej akademii nastąpiły otrzęsiny klas pierwszych. Pierwszoklasiści pod kierunkiem swoich wychowawców zmagali się z wielkim zaangażowaniem w konkurencjach sprawnościowych i artystycznych. Konkurs wygrała klas I b pod opieką pana Piotra Zielińskiego.
Serdecznie dziękujemy pani Katarzynie Gałus - absolwentce II LO za włączenie się w przygotowanie uroczystości.

Tekst: Monika Adamczuk – Szamik
Zdjęcia: Piotr Zieliński