W dniach 22 oraz 29 listopada 2023 r. uczniowie klas maturalnych wraz z opiekunami odwiedzili krasnostawską jednostkę penitencjarną.


Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Służbę Więzienną ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu” skoncentrowanego na prewencji przestępstw wśród młodzieży.
Podczas spotkania młodzież poznała historię powstania Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz struktury jego funkcjonowania. Zaprezentowano młodzieży umundurowanie, odzież ochronną oraz różnego rodzaju broń stosowaną w zawodzie strażnika więziennego. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zaprezentowali młodzieży również plakaty i ulotki reklamujące nabór do służby oraz możliwości edukacyjne i zawodowe po ukończeniu  Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości
Opracowanie: M. Biłan
Opiekunowie: M. Biłan, B. Szafran – Ogonowska, E. Żelazko.