Pod takim hasłem Stowarzyszenie Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki zorganizowało 4 paździenika 2023 roku debatę uczniowską w utworzonym, na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Centrum Konferencyjno - Naukowym. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wraz z opiekunami z Publicznych Szkół Podstawowych: nr 1 oraz nr 4, II Liceum Ogólnokształcącego oraz z Zespołów Szkół nr 1 i nr 2 w Krasnymstawie. Gościem debaty była pani psycholog Alicja Barcikowska, która założyła i prowadzi ekologiczną Fundację Sanctus Nemus (od 2012r.) oraz profil Ekoprzewodnik na FB.

Debata uczniowska na temat „Promujmy urokliwe i nieznane zakątki naszego miasta” była ważnym elementem edukacji ekologiczno – integracyjnej.  Zaproszeni zostali młodzi samorządowcy działający na poziomie różnych szczebli krasnostawskich szkół podstawowych, średnich (dorośli i uczniowie), z grup dewaforyzowanych. Celem debaty było podniesienie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na troskę o czyste środowisko, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, innowacyjnych metod ochrony środowiska i klimatu, w tym z wykorzystaniem energii odnawialnej. Debata służyła rozwijaniu świadomości proekologicznej i wdrażaniu zasad ochrony środowiska, w tym również metodami innowacyjnymi. Uczestnicy debaty będą przekazywać zdobytą wiedzę innym osobom m. in. za pomocą mediów społecznościowych, co przyczyni się do zwiększenia efektów działania spotkania.

Debata była wymianą doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności samorządowej na terenie szkół miasta oraz szukaniem sposobów promowania miejsc ciekawych, ale nieznanych w Krasnymstawie. Naszą szkołę reprezentowali: Małgorzata Jóźwiak, Julia Banach, Gabriela Cichosz, Marcin Lewczuk.
.