19 grudnia 2018 r. w bibliotece II LO odbyły się warsztaty literackie poświęcone poetom Nowej Fali, prowadzone przez profesora Lecha Giemzę z Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
04

W zajęciach wzięły udział klasy III, które w maju podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego będą mogły wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności interpretując utwory poetyckie. Pan profesor Lech Giemza podjął się analizy porównawczej wierszy Stanisława Barańczaka Całe życie przed tobą i Adama Zagajewskiego Wędrowiec. Młodzież miała również okazję obejrzeć krótki film o Nowej Fali, czyli pokoleniu ’68, zrealizowany w ramach projektu Książka z plecaka. Współpraca z Instytutem Filologii Polskiej KUL trwa od kilku lat. Uczniowie II LO uczestniczą w warsztatach i wykładach w naszym liceum, a także na uniwerytecie w Lublinie. Otrzymaliśmy zaproszenie do aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych przez naukowców z Instytutu, a także w innych projektach, takich jak Książka z plecaka Wędrujący Uniwersytet. Spotkanie profesora Lecha Giemzy z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego odbyło się z inicjatywy pani Bożeny Szafran-Ogonowskiej.