W dn. 13 grudnia 2018 r. uczniowie z klasy II B (realizacja podstawy programowej geografii w zakresie rozszerzonym) wzięli udział w prelekcji proekologicznej, przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Brzeźnie, pana Pawła Łapińskiego.
03

Spotkanie, prowadzone w bardzo ciekawy i kreatywny sposób, miało za zadanie:

  • poszerzyć wiedzę młodzieży o walorach krajobrazowych i przyrodniczych naszego regionu,
  • rozwijać wrażliwość na piękno przyrody i krajobrazu,
  • promować walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa lubelskiego,
  • uświadomić potrzebę życia zgodnego z ideami rozwoju zrównoważonego, 
  • rozwijać umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim,
  • poznawać prawa i współzależności wewnątrz przyrody oraz między przyrodą a człowiekiem,
  • kształtować naukowy pogląd na świat,
  • kształtować postawę szacunku dla wszystkich istot, a także dla własnego życia i zdrowia.

Młodzież poznała przepiękne i bardzo różnorodne ekosystemy Lubelszczyzny, objęte ochroną w 19 parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000.
Spotkanie zorganizowała pani Renata Czerniak
Zdjęcia Marcin Rudzki, klasa II B