W dniu 29 listopada 2018 r. młodzież z klasy I B naszego liceum uczestniczyła w programie edukacyjnym „Dzień z prawem w Sądzie”, realizowanym przez Sąd Okręgowy w Zamościu. Program wprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma na celu podnoszenie świadomości prawnej młodzieży szkół średnich. W ramach zajęć uczestniczyliśmy w rozprawie sądowej, która dotyczyła kwestii spadkowych, dziedziczenia majątku i jego podziału wśród członków zainteresowanej rodziny.Następnie wzięliśmy udział w spotkaniu z Sędzią Sądu Okręgowego, panem Jackiem Zalewskim. Pan sędzia przybliżył uczniom zasady pracy poszczególnych wydziałów sądu, omówił procedurę zdobycia zawodu sędziego w Polsce oraz udzielił odpowiedzi na pytania młodzieży. Następnym punktem naszego wyjazdu było spotkanie z mediatorem na temat „Mediator i jego udział w rozwiązywaniu sporów”. Warsztaty prowadziła pani Magdalena Kosicka- Leszczyńska, certyfikowany trener Porozumienia bez przemocy. W role osób skonfliktowanych, ale dążących do porozumienia na drodze mediacji wcielili się uczniowie Kacper Chwaszcz i Kamil Kucharski. Należy podkreślić, iż pomysłowość i kreatywność chłopców była ogromna. Ostatnim punktem naszych zajęć było samodzielne załatwienie przez ucznia pierwszej sprawy w sądzie.
Wyjazd zorganizowała pani Renata Czerniak.