26 września 2018 roku uczniowie klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida wraz z wychowawcami uczestniczyli w Lubelskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2018.

Tegoroczne spotkania maturzystów z przedstawicielami OKE w Krakowie, wielu uczelni wyższych oraz wydawnictw odbywały się w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dwudziestu dwóch wystawców przygotowało dla młodzieży swoje stoiska. Poza lubelskimi uczelniami swoją ofertę edukacyjną prezentowały też m. in. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Warszawska, University of Bradford, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i inne. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć nie tylko w wykładach na temat studiów, ale też mogli uczestniczyć w zajęciach poświęconych poszczególnym przedmiotom maturalnym oraz poznać tajniki odpowiedniego przygotowania się do egzaminu dojrzałości. Zaplanowano też spotkanie z absolwentem studiów w Anglii i w Polsce. Lubelski Salon Maturzystów to pomoc w wyborze odpowiedniego kierunku studiów.

Tekst: A. Kontek